ลูกกตั ญญู ใหม่ ดาวิก า ทำงานตั้งแต่อายุ 13 ปี

ลูกกตั ญญู ใหม่ ดาวิก า ทำงานตั้งแต่อายุ 13 ปี

ซื้ อบ้านให้พ่ออยู่กับภรรย าใหม่ ลูกกตั ญญู ใหม่ ดาวิก า ทำงานตั้งแต่อายุ 13 ปี ใหม่ ดาวิก า นับว่าเป็นนางเอกลูกกตั ญญูอีกคน ที่ทุ่ ม ง บ ค วักกระเป๋าสร้ างบ้านหลังใหม่ให้พ่อหลังจ ากที่ท่านเ กษียณ

อย ากดูแลท่านในช่วงบั้ นปล ายชีวิ ตได้สุ ขสบ ายและคุณพ่อเป็นคนชอบสุนั ข ดังนั้นบ้านหลังใหม่ของพ่อที่ซื้ อ

จึงต้องมีพื้นที่สำหรับสุนั ขให้ได้วิ่งเล่นออกกำลังกายโดยเ ฉพาะ ซึ่งเตรียม ง บ สร้ างบ้านหลังใหม่ไม่ได้เยอะมาก

แต่ถือว่าอยู่ในระดั บพอสมควs โดยเลือกให้บ้านคุณพ่ออยู่ในละแ วกเดียวกับตน เพื่อเวลาเดินทางไปมาจะได้สะ ด วก

ใหม่ ดาวิก า มีคุณพ่อเป็นชาวเบลเ ยียม แม่เป็นชาวไทยและเป็นผู้รับเ หมาก่อสร้ าง ใหม่ ดาวิก า เดิมชื่อ ดาวิก้ า

มาจ ากชื่ อนางเอกภ าพยนตร์รั สเ ซียที่บิดาชื่นชอบชื่ อนี้ ส่วนชื่อเล่น ใหม่ มาจ ากชื่ อของใหม่ เจริญปุระ นักร้ องที่แม่ชื่นชอบ

ใหม่ ดาวิก า เ กิดและเติบโตที่ประเทศไทย อายุ 10 ปี พ่อแม่แ ยกทางกัน หลังจ ากนั้นดาวิก าก็เติบโตภายใ ต้การดูแลของแม่และน้องสาวแม่

ต่อมาพ่อได้แต่งงานใหม่ เมื่อบิดาเ กษียณงานแล้ว ดาวิก าก็รับบิดามาอยู่ประเทศไทยเพื่อดูแล และซื้ อบ้านให้พ่อกับครอบครัวใหม่อยู่อาศัย

ใหม่ ดาวิก า มีพี่สาวชาวเบลเ ยี่ยมต่างแม่สองคน ชื่ อ เอเลนา และดาวิเนีย ทั้งสองส ม ร สแล้ว ดาวิก ามีหลานหลายคน

หนึ่งในนั้นชื่ อ Josephine Charlotte Lecluyse เป็นบุ ตรสาวของดาวิเนีย และเป็นนางแบบ ใหม่ ดาวิก า มีหั วการค้ า ตั้งแต่ในวั ยเด็ก

ใหม่ ดาวิก า ใฝ่ฝันอย ากเป็นคนข ายน้ำเ ต้าหู้ และเคยมองหาช่องทางการค้ า โดยให้แม่พาไปซื้ อปื นฉี ดน้ำมาข ายหน้าบ้าน

ในช่วงเ ทศก าลสงกร านต์ กระทั่ งได้พบช่องทางใหม่ที่ค่ าตอบแทนสูงจากเพื่อนที่เคยรับงานถ่ายแบบและโ ฆ ษ ณ า

จึงอย ากทำบ้าง ตอนแรกแม่ไม่อ นุ ญ า ต แต่สุ ดท้ายแม่เห็นถึงความตั้งใจจึงยอม แรกเริ่ม ใหม่ ดาวิก า อย ากเข้าวงการบั นเทิงตามเพื่อน

คนรู้จักจึงแนะนำน  ายหน้านางแบบให้ และเริ่มท ด ส อ บงาน เมื่ออายุ 13-14 ปี เริ่มได้งานชิ้ นแรก

ได้ถ่ายแบบโ ฆ ษ ณ าภาพนิ่งรถจักรย านยนต์ยี่ห้ อหนึ่งของญี่ปุ่ น ต่อมาก็ได้ถ่ายแบบ เดินแบบและโ ฆ ษ ณ ามาเรื่อย

 

 

 

ขอบคุณที่มา:homeinsuranceworld

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *