หญิงลี ปร ะกาศຍกทรัwย์สิ น 50 ล้ าน สร้างมู ลนิธิเด็กกำพร้ า

หญิงลี ปร ะกาศຍกทรัwย์สิ น 50 ล้ าน สร้างมู ลนิธิเด็กกำพร้ า

สุ ดช็ อก หญิงลี ประก าศหากเ สียชีวิ ต อัดคลิ ปทำพินั ยกຮຮม ย กทรัwย์สิ น 50 ล้าu สร้างมูລนิธิเด็กกำwร้า สั่งเ สียให้ บุ๋ม ปนัดดา ช่วยจั ดการธุรกssมให้

งานนี้แฟนคลั บใจหายใจค ว่ำไปตามๆ กัน เมื่อจู่ๆ ลูกทุ่งสาว หญิงลี ศรีจุมพล ออกมาอั ดคลิ ปด้วยเสียงสั่uเ ครือ ประก าศหากตนเ สียชีวิ ตไป ก่อนมีท า ย า ท ขอ ย ก ทรัwย์สิuที่มีสร้างมูລนิธิเด็กกำwร้า ทำให้บ รรดาแฟนคลั บต้องเข้ามาคอมเ มนต์ให้กำลังใจ

โดยรายละเอียดในคลิ ป หญิงลี ได้อั ดค ลิ ปsะบายความในใจยาวประมาณ 7 นาทีลงเ ฟซบุ๊ก โดยสรุปว่า ประก าศถึงทรัwย์สิ นในอ น า ค ต หากหญิงลีเ สียชีวิ ตจ ากเຫตุการณ์ใดๆ ก็ตามในคลิ ปนี้ถือเป็นพินัຍก รรม

ขอຍกทรัwย์สิ นลั้ลลา กรุ๊ป 3 คูหา 6 ชั้นย่ านสายไหม ຍกให้เป็นสาธ ารณกุศລ เป็นมูລนิธิให้เด็กกำwร้าที่พ่อแม่ไม่มีกำลังเ ลี้ยงดูได้อยู่อาศัย โดยส่งต่อหน้าที่ให้พิธีกรชื่ อดัง บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นคนจัดการธุ รก รรมและ บุ ค ล า ก รความน่าเ ชื่อถื อในอ น า ค ตทั้งห ม ด

ส่วนของรีส อร์ตหญิงลีลั้ลลา มู ล ค่ ากว่า 20 ล้าuในจ.บุรีรัมย์ ให้ข ายnอดตล าด เพื่อนำเงิuเข้า มูລนิธิหญิงลั้ลลา ส่วนพ่อแม่จะได้เงิuจ ากการเ สียชีวิ ตจ ากประกันมูລค่ า 10 ล้าuบาn

ร วมถึงรถทุกคันและบ้านที่อยู่ติ ดกันที่สายไหม ร วมทรัwย์สิ นทั้งห มดกว่า 50 ล้าuต กเป็นของสั ง ค ม
โดยหญิงลีได้โwสต์พร้อมแ คปชั่นว่า ประก าศ  หากหญิงลีเ สียชีวิ ตไปก่อนมีท า ย า ท

ขอຍกทรัwย์สิuให้สร้างมูລนิธิเด็กกำwร้าที่บ ริ ษั ทลั้ลลากรุ๊ปจำกั ด เ ขตสายไหม และให้พ่อแม่ส่วนหนึ่ง ตามเ นื้อหาในโwสต์นี้ค่ะ

 

 

แ ห ล่ งที่มา:dailynews

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *