น้องฟ้า ส อบได้ที่1อาศั ยใ ต้สะพ าน

น้องฟ้า ส อบได้ที่1อาศั ยใ ต้สะพ าน

น้องฟ้า เรียนดีแต่ไม่มีที่อยู่ อีกหนึ่งเรื่องราวของน้องนักเรียนหญิงที่พย าย ามใช้ชี วิ ต แบบนักเรียนปกติกทั่วไป
ถึงแม้รอบตัวจะเต็มไปด้วยความย ากลำบา ก กับน้องฟ้า นักเรียนโ รงเรียนวัดบ้านพ ริก จังหวัด นครน า ย ก

 

 

ที่เธอนั้นทำทุกอย่ างออกมาได้เป็นอย่ างดี ไม่ว่าจะในด้านการเรียนหรือกิ จ ก ร ร ม เธอนั้นสอบได้ที่หนึ่งทุกปี

 

 

 

เรียนได้เ ก ร ดสี่มาโดยตลอดโดยที่จริงแล้วเธอนั้น ต้องทำง า น ห นัก กว่าเพื่อนคนอื่น

 

 

เพราะว่าความเป็นอยู่ของเธอค่ อ นข้างจะลำบ า ก ทางบ้านมีฐ า น ะ ย า ก จ นต้องทำงานช่วยแม่ หาเ ลี้ยงปากท้ องและหาทุน ในการไปเรียนด้วยตนเอง โดยเดิมแล้วครอบครัวของเธอนั้น เป็นคนต่ า ง ถิ่ น

 

 

และทำมาหากินด้วยการเ ลี้ยงปล าและเ จ้าของมาเอาที่ดิ นคืนจึงทำให้ไม่มีที่อยู่จึงได้มาสร้างบ้านกันเองใ ต้สะพ านใช้สะบ้านเป็นหลังค าบ้าน

 

 

กลางคืนแ ทบจะนอนไม่ได้เมื่อเวลามีรถผ่านจะเ กิดเสียงดั งและสั่ น เมื่อหน้าฝน น้ำท่ว มก็เข้าไปในบ้านก็ต้องอยู่กันแบบนั้น

 

 

แม่ของเธอนั้นมีอาชี พรับจ้า งทั่วไป คนให้ทำอะไรก็ต้องไปทำ ส่วนน้องฟ้านั้น เมื่อเ ลิกเรียนหรือวันຫยุดก็จะออก

 

 

ไปทำงานเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะออกไปรับจ้า งหรือทำงานบ้านเธอคิดเพียงว่าอย ากช่วยแม่ไม่อย ากให้แม่เຫนื่อย

 

 

ทุกวันนี้เธอขอแค่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมต ากับครอบครัวก็มีความสุ ขที่สุ ดแล้ว หลังจากเรื่องราวของน้องฟ้าถูกแwร่ออกไปได้มีหน่วยง า นเข้าช่วยเหลือจัดหาที่อยู่ให้เ ห ม า ะ ส มเป็นที่เรียบร้อยค่ะ

 

 

 

ໍแ หล่งที่มา baandeemestyle

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *