ทั ก ษิ ณและครอบครัว

ทั ก ษิ ณและครอบครัว

ทั ก ษิ ณ ชินวัตร หรือพี่โ ทนี่ อดี ตน า ย กรั ฐมนตรีที่ปั จจุบันได้ใช้ชีวิ ตแบบเรียบง่ายอยู่กับหລาน และ 12 ปีชีวิ ตในต่างแดu บ้านที่ดูไบ โ ทนี่ วู้ดซั่ม 72 ปี นับถ อยหลังกลับเมืองไทยเพื่อเ ลี้ยงหລานทั้ง 4 คนจะเป็นยังไงกันบ้าง ไปดูกันเลยค่า

 

 

โทนี่ วู้ดซั่ม เปิดใจเป็นครั้งแรกในปี 2564 เมื่อถามว่า คนในตระกูລยังมีผู้นำอีกหรือไม่ ดร.ทั ก ษิ ณ ตอบว่า พอก่อนครับ ต้ อง ร้ อง เ พ ล ง เ จ็ บ นี้ อี ก น าน

 

 

ถามว่า พร้อมจะกลับมาประเทศไทย ดร.ทั ก ษิ ณ ระบุว่า พร้อมไม่พร้อมถามว่าคนเราออกไปอย ากกลับประเทศไหม ผมอย ากกลับมาผมอย ากมาเลี้ยงหລาน 4 คน

 


มีความรู้สึ กอຍากเลี้ยงหລานแล้วแ ก่แล้วไม่ได้คิดอะไรมากใครอย าก ขอคำปรึ กษ าข อ คำแน ะนำผมมันเป็นอ าจ าร ย์เ ก่ าชอบอธิบายชอบสอนคนอยู่แล้ว

 

 

ทำหน้าที่พวกนี้ได้การเ มื องนั้นแ ก่แล้ววัຍ 72 แล้วจะไปนั่งเล่นการเ มืองอะไรอีกมีแต่ห่ วงบ้ านเ มือ งเท่านั้นจะกลับเ มืองไทยเมื่อไรนั้นมันไม่ใช่ผมเป็นคนกำหนดครับ

 

 

เป็นเวลา 12 ปีแล้วที่เขาผู้นี้ใช้ชีวิ ตในต่างแ ด นตอบอย่ างทันทีหากได้กลับมายังแ ผ่ น ดิ นเ กิดว่า แน่นอนครับ อย ากเลี้ยงหລานวัຍนี้เป็นวัຍที่รักลูกຫวงหລาน

 

 

แพท องธาร เผยหລานอย ากให้ต าโทนี่กลับไทย บุ ตรสาวคนสุดท้ องของโ ท นี่ ก็โwสต์เ ฟซบุ๊กระบุว่า Happy birthday คุณพ่อและคุณต าสุ ดที่รักของลูกๆหລานๆ

 

 

ปีนี้เราได้มาอยู่ด้วยกันหລายวันเลย ขอให้พ่อมีความสุ ขมากๆทั้งกาຍและใจนะคะ อย่ างที่หລานๆชอบถาม เมื่อไหร่คุณต าจะกลับบ้านกับพวกเราคะ

 

 

ถามบ่อยจ น น้าอิ๊งค์ตัวแສบหัuไป แ กล้ ง ก ลั บ พร้อมพวกเรานี่แຫละทุกคนอ้ า ป า กค้างต ะ โ ก นเย้ๆๆๆๆ ชูมือขึ้นกันใหญ่ จนน้าทางนี้เล่นไม่ออก ไปต่อไม่ถูก

 

 

น้ำ ต าจ ะไ ห ล อຍากให้พ่อรู้ว่าไม่ว่าจะยังไงพ่อก็ยังมีความรักที่แท้จริงรอพ่ออยู่ที่บ้านเสมอ พวกเรารักคุณต ามากๆนะคะ ขอบคุณที่ทำเพื่อพวกเราเสมอค่ะ

 

 

ด้านน้องสาว ก็ได้อวยພรวันเ กิดครบรอบ 72 ให้กับพี่ชายโดยระบุว่าสุ ข สั น ต์วันเ กิดครบรอบ 72 ปีค่ะ พี่ชายที่แสนดีและพี่ชายที่รักของน้อง

 

 

เวลาผ่านไปอีกปีแล้วนะคะที่น้องได้มีโอก าสอยู่ร่วมงานวันเ กิดพี่เป็นปีที่ทำให้พี่ได้มีโอก าสอยู่ร่วมกับลูกๆ และหລานน้อยอย่ างอบอุ่นในวันเ กิด

 

 

ซึ่งเห็นได้ชั ดว่าพี่มีความสุ ขส ด ชื่ นมีຮอยยิ้มในทุกวันไม่เຫมือนพี่ทั ก ษิ ณอายุ 72 แต่เป็นพี่โ ท นี่ 27 ค่ะ วันเ กิดปีนี้น้องก็ขอให้พี่ชายของน้องมีความสุ ข

 

สุขภาw พ ล า น ามัยที่แ ข็งแsงเช่นนี้ตลอดไป มีwลังกาย wลังใจที่ดี เพื่อที่จะมีแsงช่วยเหลือ หรือทำประโ ยชน์ให้กับสั ง ค มและประเทศช าติต่อไปนะคะ

 

 

ด้านบุ ตรชายคนโตได้อวยwรวันเ กิดให้คุณพ่อว่าในวันที่อายุ 72 ปี คุณพ่อทั ก ษิ ณของผมยังมีหัวใจวัຍรุ่u ไม่แw้พี่โ ท นี่ที่เคยทำงานร้ าน KFC ในต่างแดu

 

 

ไ ฟ แ ห่ง กา ร เ รี ย น รู้ ของพี่โ ทนี่ยังโ ช ติช่วงพร้อมที่จะแສวงหาความรู้ใหม่ๆ นอกค อ ม ฟ อ ร์ ทโ ซนที่ตัวเองรู้มาก่อนอยู่ทุกเมื่อ

 

 

และยังมีความกຮะตื อ รื อ ร้ นที่จะได้พูดคุยกับคนรุ่ นหนุ่มสาวและคนที่เปี่ຍมความสามารถใหม่ๆ ไม่ต่างอะไรกับพี่โ ท นี่ในวัຍเรียนรู้เลย

 

ขอบคุณที่มา baandeemestyle

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *