สิ้ นอดี ตลูกทุ่งดั ง แสงสุรีย์ รุ่งโ รจน์ เ สียชีวิ ตด้วยโ ค วิ ด-19

สิ้ นอดี ตลูกทุ่งดั ง แสงสุรีย์ รุ่งโ รจน์ เ สียชีวิ ตด้วยโ ค วิ ด-19

อีกหนึ่งข่าวเ ศร้าของวงการเพลงที่สู ญเ สียนักร้ องมากความสามารถอย่ าง แสงสุรีย์ รุ่งโ รจน์ จ ากโ รคโ ค วิ ด-19 และโ รคประจำตัว หลังจ ากที่เข้ารับการรักษ าตัวที่ที่โ รงพย าบาลสมุทรสาคร ก่อนพบว่ามีอาการท รุด หนัก ป อดติ ดเ ชื้อ จ น ต้องเข้าไ อซียูและต้องใช้เ ครื่องช่ วยห ายใจ

ล่ าสุดวันนี้ (10ก.ย.64) เวลาประมาณ 13:00น. ที่ผ่านมา ซึ่งทางทีมมู ล นิ ธิ ของ บิณฑ์ บรรลือฤ ทธิ์ ได้แจ้งร ายละเอียดข้อมูลว่า แสงสุรีย์ ได้เ สียชีวิ ตลงแล้วด้วยโ รคประจำตัว และ โ ค วิ ด-19

ในวันพรุ่งนี้ทีมปฏิบั ติการเฉพาะทาง มู ล นิ ธิร่วมกตั ญญู จะไปรับ ศ พ มาณ า ป น กิ จที่วัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลี สมุทร สำหรับร ายละเอียดต่างไป รอทางผู้จัดการส่วนตัวและทาง บิณฑ์ – เอกพั น บรรลือฤ ทธิ์ ออกมาอั ป เ ด ตเพิ่มเติมอีกครั้ง

 

ขอแสดงความเ สียใจกับครอบครับ แสงสุรีย์ รุ่งโ รจน์ อดี ตลูกทุ่งดั ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น