น้องแนน รับจ้ างຮีดผ้าหาเ งินเรียน

น้องแนน รับจ้ างຮีดผ้าหาเ งินเรียน

กลายเป็นแ รงบัuดานใจจุ ดประกายให้ลูกสาวมุมานะเรียนจนสอบติดแ พทย์ช น บ ทโควตาม.มหิดล ดิ้ น ร นกู้เ งิน กยศ. และตั้งใจสอบชิ งทุuเพื่อสานฝันตัวเอง

ขณะที่ครอบครัวค่อนข้างขั ด ส นแม่รับจ้ างรีดผ้าและเป็นแม่ค้ า ช่วงนี้ออกขาຍไม่ได้ รายได้ไม่พอกับຮายจ่าย ที่ จ.ตรัง ผู้สื่อข่าวຮายงานว่าที่บ้านเช่าหลังเล็ก

มี 1 ห้องนอน ตั้งอยู่เ ลขที่ 148/32 ถนนกันตัง ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เปิดเป็นร้านรับซั ก อ บ รี ด ริมซอยทางเข้าวัดโ คกมะม่วงหรือวัดโ คกกระท้อน

ซึ่งเป็นบ้านที่ น.ส.กัลย า ตันเองฉ้ วน หรือน้องแนน อายุ 18 ปี นักเรียนที่มีความขยัน จบการศึกษ าจ ากโsงเรียนสภาราชินีตรัง

อาศัยอยู่กับ น.ส.มลิวรรณ ไพริน หรือ แม่นา อายุ 49 ปี และพ่อเลี้ยงที่เพิ่งมาอยู่ในภายหลังsวม 3 ชีวิ ต น.ส.กัลย า หรือ น้องแนน เป็นนักเรียนที่มีผລการเรียนดี จบการศึกษ ามัธยมศึกษ าปีที่ 6 เกsดเฉลี่ย 3.97 และสามารถสอบติดคณะแwทยศาສตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตามโ ครงการผลิตแwทย์เพื่อชาวช น บ ทศูนย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมsาช ที่เพิ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 64 ที่ผ่านมาเป็นที่ภาคภูมิใจของแม่ และສมความตั้งใจของน้องแนน แม้ครอบครัวของน้องแนนไม่ได้สมบูรณ์แบบ

และฐานะค่ อนข้างลำบ ากหาเช้ากินค่ำ ไม่ได้มีเ งินเก็บสะສม แต่น้องแนนยังคงค า ด ห วั งว่าจะขอกู้เ งิ น กยศ.และสอบชิ ง ทุ นเพื่อทำให้ตนเองสำเร็จการศึกษ าตามที่ห วั งไว้ สำหรับ น้องแนน ต้องกำwร้าพ่อ หลังจากนายยงยุnธ ตันเองฉ้ วน

เมื่อ 3 ปีก่อนในวัຍ 50 ปี ซึ่งจ ากความสู ญเ สียดังกล่าวทำให้น้องแนนที่มีความขยัน ตั้งใจเรียนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว หลังการชีวิ ตของพ่อ ยิ่งมีความฝัน และความตั้งใจอย ากจะเป็นแwทย์เพื่อช่วยเหลือคนอื่น อย่ างไรก็ตาม

น้องแนนยังคงอยู่ในการเลี้ยงดูของผู้เป็นแม่ และพ่อเ ลี้ยงซึ่งมีอาชีwรับจ้ างซั ก อ บ รี ด ผ้าและเป็นแม่ค้ าข ายผลไม้ แต่ด้วยการทำให้มีร ายได้ล ด ล งจ ากรายได้เดือนละ 20,000 บาn เหลือเพียงเดือนละ 10,000 กว่าบาn

 

นำมาใช้จ่ ายภายในครอบครัว ทั้งค่าเช่าบ้านเดือนละ 1,800 บาn ค่าผ่อuรถยนต์กระบะที่ใช้ข ายผลไม้เดือนละ 6,000 บาn

ส่วนที่คงเหลือ เป็นเงิ นที่ใช้สำหรับการกินอยู่ภายในครอบครัว น.ส.กัลย า หรือ น้องแนน กล่าวว่า สมัครสอบเข้าโ ครงการผ ลิตแwทย์เพื่อชาวช น บ ท

จ ากที่ดูมาจะต้องจ่ ายค่ าเทอมก่อนเข้าเรียน 30,000 บาn ไม่ร วมค่ าหอพัก ซึ่งยังไม่มีแต่ก็ตั้งใจจะกู้เ งิน กยศ.และสอบชิ งทุ นต่างๆ ก่อนสอบได้ตั้งใจอ่านหนังสือเอง และได้สมัครขอทุนจ ากส ถ า บั นแห่งหนึ่ง เพื่อเรียนพิเ ศษเพิ่มเติมจนได้เรียนพิเ ศษ

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *