ย้ อนรอยคำทำน ายหลวงปู่คำตัน วัดป่าดานศรีสำราญกับเรื่องโ ร ค ร ะบ า ด

ย้ อนรอยคำทำน ายหลวงปู่คำตัน วัดป่าดานศรีสำราญกับเรื่องโ ร ค ร ะบ า ด

 

ย้ อนไปเมื่อปีพุnธศักsาช ๒๕๔๑ พระผู้อุ ปั ฏ ฐ า ก หลวงปู่คำตัน ฐิตธัมโม ท่านเล่าให้ผู้เขียนฟังว่า วันหนึ่งขณะที่ผมกำลังนวดถว ายหลวงปู่ตัน อยู่นั้นท่านเ ม ต ต าเล่าว่า

 

 

ต่อไปโลกของเราจะเ กิดโ รคระบ าดครั้งใหญ่ ผู้คนจะล้ มต ายกันเป็นจำนวนมากเพราะโ รคระบ าดอันนี้ และผู้คนทั่วไปทั่วทุกย่ อมหญ้าจะก ลัวกันจนไม่กล้าออกจากบ้าน ถ้าพวกท่านไม่เ ชื่อให้คอยดูนะ มันจะเ กิดขึ้นจริงๆล่ะ

 

 

แต่ผมคงไม่ได้อยู่จนถึงวันนั้นหรอก สิ่งสำคัญพวกท่านอย่ าพากันป ร ะม าท ห มั่นส วดม นต์ไหว้พຮะ นั่งส ม า ธิภาวนา แผ่เ ม ต ต า ให้ระลึกถึงคุณพຮะพุnธเ จ้า คุณพsะธรรม คุณพsะสงฆ์ จะช่วยผ่อนห นักให้เป็นเบา

 

 

ตั้งแต่ได้ฟังเรื่องเล่าวันนั้นเป็นต้นมา ผู้เขียนก็คอยดูอยู่ว่าจะเ กิดโ ร ค ร ะ บ า ดอะไรครั้งใหญ่ที่ทำให้คนทั่วโ ลก     ก ลั วจนไม่กล้าออกจ ากบ้าน ๒๒ ปีเต็ม ที่ผู้เขียนได้ฟังเรื่องร าวมาตั้งแต่ปีพุnธศักsาช ๒๕๔๑ (ถึง ๒๕๖๓ บวกกับก่อนหน้าที่พsะอุ ปั ฏ ฐ า กท่านนำมาเล่าให้ฟังอีกประมาณ ๑๐ ปี รวมแล้ว ๓๒ ปี)

 

 

ก็ได้เ กิดโ ร ค ร ะ บ า ดครั้งใหญ่ลุ ก ล า มไปทั่วโลกขึ้นจริงๆ คือ โ ร คไ ว รั ส โ ค โ ร น่ า 19 จึงเป็นไปตามที่องค์หลวงปู่คำตัน ฐิตธัมโม ท่านเคยทำน ายไว้ทุกประการไม่มีผิ ด

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *