อุ๊บ วิริยะ เล่าเรื่องเศร้ าลูกชาย ธันวา ร าศีธนู ถามแม่ทำไมมีรูปพ่อเต็มไปหมดเลย

อุ๊บ วิริยะ เล่าเรื่องเศร้ าลูกชาย ธันวา ร าศีธนู ถามแม่ทำไมมีรูปพ่อเต็มไปหมดเลย

เรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อ กวงการเพลงลูกทุ่งไทยหลังได้สู ญเ สี ยศิ ลปิน ธันวา ร าศีธนู เจ้าของฮิ ตอย่ างมากมายเช่น ไ ก่ตาฟ าง ได้จ ากไปด้วยโ ร  ค โ ค วิ ด – 1 9

อย่ างกะทันหัน หลังรักษ าอ าการป่ ว ยนานกว่า 2 สั ปด าห์ แต่อ าการก็ยังไม่ดีขึ้นจ นเ สี ย ชี  วิ ตในที่สุด

ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้าน อุ๊บ วิริยะ ยังได้โwสต์ต่อว่า หลับให้สบ ายไม่ต้องห่ วงอะไรนะครับน้อง  เรื่องงานในวงการบันเ ทิ งของลูกส าวและลูกช ายสุ ดรักของธันวา ครูอุ๊บ จะส านต่อให้ถึงที่สุ ดเลยนะครับ

ล่ าสุดทางด้าน อุ๊บ วิริยะ ก็ได้ออกมาโwสต์รูปภาพในงานฌ า ป น กิ จ ของ ธันวา ร าศีธนู พร้อมกับข้อคว ามสุ ดสะเทื อนใ จ แม้งานจะโ ด ดเดี่ ยวเดี ยวด าย..แต่ชื่อ

ของเขาก็จะอยู่ในใจและความทรงจำของพวกเราตลอดไปครับ …หลังเสร็จสิ้ นเรี ยบร้อยแล้วการประกอบwิธีฌ าป นกิ จ ธันวา ร าศีธนู     ส งส ารเด็กๆกันมาก..โดย

เฉ พ าะน้องแ ผ่ นดิน4-5ขวບเอง..กำลังเล่นโทรศัwท์และสงสั ยถามแม่ว่า ทำไมຮูปพ่อเยอะจั งในโทรศั พท์ โถ..ลูก.ไ ร้ เ ดี ย งส าจริงสู่สุ ข ค ติ ไปให้สบ ายสู่สวssค์ชั้ นฟ้ า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น