ร วบเพิ่ม 3 ผู้ต้ องสงสัย ลั กพ าตัวน้องจีน่ า แ ฉมีการล็ อกออร์เดอร์เ หยื่อไว้

ร วบเพิ่ม 3 ผู้ต้ องสงสัย ลั กพ าตัวน้องจีน่ า แ ฉมีการล็ อกออร์เดอร์เ หยื่อไว้

กรณีการห ายตัวของ น้องจีน่ า ซึ่งห ายตัวออกไปจากบ้านอย่ างไ ร้ร่องรอยตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่ 5 ก.ย. 64 หลังจ ากมีรายงานข่ าวแ จ้งว่าจากการควบคุ มตัวนายเ สี่ยวหรือ นายอาผ ะ อายุ 44 ปี

ชาวเ มียนมา ซึ่งเป็นผู้ต้ องสงสัยที่มีความคุ้ นเคยกับครอบครัวน้องจีน่ าไปสอบป า กคำตลอด 3 วันกว่าๆที่ผ่านมาขณะนี้ได้ให้การรับส า ร ภ  า พแล้วว่าเป็นคนที่นำตัวน้องจีน่ าไป

เ จ้าหน้าที่กำลังนำตัวนายเ สี่ยวไปชี้จุ ดบริเวณป า กถ้ำจนต่อมาเ จ้าหน้าที่พบว่าน้องจีน่ าแล้ว น้องปลอดภั ย พบอยู่ในกระท่ อ มสวนข้างห มู่บ้าน จึงได้เร่งพาตัวน้องจีน่ ากลับสู้อ้ อ มกอดครอบครัว

โดยคืบหน้าล่ าสุด ขณะนี้ชุดคลี่คล ายค ดีสามารถขม วด ป ม เรื่องราวที่เ กิดขึ้น โดยมุ่งประเ ด็นห ลักไปที่ขบวนการลั กพ าตัวเ ด็กไปข า ยพร้อมทั้งสามารถล็ อ กผู้ต้ องสงสัยเพิ่มได้อีก 3 ร าย เป็น ชาย 2 คน และห ญิง 1 คน

 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเ ค้นสอบส วนอย่ างละเอียดนอกจากนี้ ชุดคลี่คล ายค ดียังได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จ ากการสอบส วนกลุ่มผู้ต้ องสงสัย เนื่องจ ากบางส่วนยอมค ายข้อมูลว่า

กรณีการมุ่ง ลั ก พ า ตั วน้องจีน่ านั้นเป็นเพราะมีการล็ อกออร์เดอร์มาจ ากกลุ่มผู้จ้ างวานด้วย แต่ตำร วจยังไม่ปั กใจเ ชื่อคำให้การทั้งหมด

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น