“เบลล์ ขอบสนาม” สำนึกผิ ดแล้ว

“เบลล์ ขอบสนาม” โ พสต์สำนึกผิ ด เตรียมไปกร าบขอขม า “หล วงปู่แสง”

จากกร ณี หม อปลา มือปร าบสั..ภเ วสี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพ ระพุทธศ าสนายโสธร และสื่อมวลช นเข้า

ตร วจสอบ หล วงปู่แสง ญ าณวโร พ ระเกจิชื่อดัง อายุ 98 ปี ที่อาศัยอยู่ในที่พักสงฆ์ พื้นที่บ้านดงสว่าง ต.โคกนาโก

อ.ป่ าติ้ว จ.ยโสธร หลังจากหญิงสาวรายหนึ่งร้ องเ รียนว่าถูกล..วนล..าม โดยมีคลิปช่วงเ กิดเ หตุเป็นหลักฐ าน

นอกจากนี้ พ ระลูกวัดยังดื่ มฉ ี่ของหล วงปู่โ ชว์สื่อ ก่อนที่จะเ กิดกระแ สต ีกลับบนโลกโ ซเชียล มีการแห่ติดแ ฮช

แท็ก เซ ฟ หล วงปู่แสง อย่ างล้ นหลาม พร้อมแสดงความเห็นมากมาย โดยส่วนใหญ่อย ากให้แย กแยะเข้าใจ

ถึงเรื่องอายุที่มากของท่าน และอาก ารป่..วย อั ลไ ซ1มอร์ ส่วนความผิ ดมาจากลูกศิษย์ใกล้ชิดไม่ใช่ท่าน

ขณะที่คนในวงการศาสน าได้ออกมาแสดงความเห็นกันอย่ างกว้างขว าง หนึ่งในคนที่ไปร่วมเ หตุการณ์ในวัน

ดังกล่ าว คือ เบลล์ ขอบสนาม พิธีกรร ายการกีฬ าออนไ ลน์ชื่อดังและ กัน จอมพลั ง ที่ได้โ พสต์ภาพในวันที่มี

การลงพื้นที่ บ้านดงสว่าง ต.โคกนาโก อ.ป่ าติ้ว จ.ยโสธร พร้อมระบุข้อความ “วันนี้มาช่วยพี่กัน ไปดูเรื่องพ ระ

อาจ ารย์บังคั บศิษย์กินเยี่..วอ้ างเป็นของขลั.. จะเล วร้..ยขนาดไหนเดี๋ยวข่ าวน่าจะออกอีก”

ล่ าสุด เบลล์ ขอบสนาม ได้โ พสต์ข้อความขอโ ทษต่อเ หตุการณ์ที่เ กิดขึ้น ระบุว่า ผมกร าบแทบเท้าขอโ ทษ

ในการกระทำอันไ ร้ความเค ารพ นึกคิด และสำรวมต่อหล วงปู่แสง และทางวัดดงป่ าสว่างธรรมรวมไปถึง

ศิษย านุศิษย์ทุกท่านจากหัวใ จ ที่สำนึ กในคำพูดที่พูดออกไปครับผมสำนึกผิ ดมากๆ เครี..ดมากๆ และรู้ซึ้งถึง

ความผิ ดพล าดและไม่ไ ตร่ตรองให้ถี่ถ้วนของตัวเอง 12.00 น. วันนี้ผมจะเดินทางขอขมาหล วงปู่ ผมอย ากกร าบ

ขอโ ทษประชาช น สังค ม และพุทธศาสนิกช นทุกท่านที่ผิ ดหวังในการกระทำของผม ผมขอโ ทษจากใจที่สำนึ กผิ ดจริงๆครับ

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น