แมงมุม กิติพัฒน์ เปิดใ จ

โดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ 9 พ.ค. 2565 อดีตผอ.โ รงเรียนคนเดิมได้ออกมาเปิดใ จร่ำไ ห้บอกว่าชีวิ ตสุดลำบ าก บั้นปลายชีวิ ตต้องมานั่งใช้xนี้แทนแม่ดาราหนุ่ม

แมงมุม กิติพัฒน์ เงิ นแต่ละเดือนถูกหั กแท บไม่เหลืออะไร กิน  คงต้องชดใช้xนี้ไปจ นหม ดล ม หายใ จ นอกจากนี้ยังมี กลุ่มผอ.และครูอีก 8 คน

ต้องมารับชะต าก..ssม แบ กรับxนี้ ยิ่งไปกว่านั้นคือ เมียผอ.คนหนึ่งเครีย ดจuจากไปแล้ว ส่วนอดีตผอ.อีกคนถูกท วงxนี้จuพิ-ก า s อยู่เพียงลำพั ง

ล่ าสุดในช่วงค่ำของวันเดียวกัน แมงมุม ได้ออกมาโwสต์ชี้แจงเรื่องราวที่เ กิดขึ้นอย่ างละเอียด พร้อมอธิบายถึงเ หตุผลที่เ กิดเรื่องแบบนี้ขึ้น

โดยระบุแคปชั่ นว่า ขออนุญ าตใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงเรื่องทั้งหมดในข่ าวนะครับ เรื่องราวเป็น ค.ดี ที่เ กิดกับคุณแม่ของผม เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว

ผมพึ่งทราบเรื่อง ค.ดี นี้เมื่อ 3 ปีที่แล้วจึงเป็นที่มา ที่ได้ไปเ คลียร์กับคู่กร ณีของคุณแม่ผมที่รายการโ หนกระแ ส ก็จบความที่ว่า

ผมในฐ านะลูกจะช ดใช้และผ่อuจ่ ายให้ (ในตอนที่ตกลงนั้นพูดตรงๆเลยคือไม่มีเงิuคับ ณ ช่วงเวลานั้น เพราะ เป็นช่วงที่ผมล้ มพอดี

xนี้จากธุรกิ จเก่าเยอะประกอบกับค่ าตัวนักแสดงตอนนั้นก็ไม่ได้เยอะคับจึงใช้เดือนช นเดือนถึง ติ ดลบมาโดยตลอด ผจก.ผมจะรู้ถึงความเป็นอยู่ผมในช่วงนั้นดี)

ต่อมาผมก็ตั้งหน้าตั้งต าสร้ างตัวเพื่อที่จะให้ตัวเองมีกำลังพอที่จะพัฒนาฐ านะทางการเ งินของตัวเรา เพื่อที่จะใช้xนี้ให้ตัวเองและของครอบครัว

ย้ำนะคับ ว่าxนี้ไม่ได้มีแค่ก้ อนนี้คับ ผมในฐ านะหัวหน้าครอบครัว ก็พย าย ามที่จะเ ลี้ยงดูคุณแม่มาตลอ ดไม่ว่าตอนมีหรือตอนไม่มี

ซึ่งระยะเวลาที่ผมสร้ างตัวก็ราวๆ2-3 ปี ซึ่งยอมรับเลยคับว่าหนั กมากทั้งเรื่องภ าวะเ ศรษฐกิจและช่วงโ..ควิ๑ ทำให้ธุรกิ จทั้งหมดพั ง

ถ่ายละครก็ถ่ายไม่ได้ รู้สึกช่วงนั้นผมจะเป็นเ ทรนเ นอร์ด้วยคับ ก็แน่นอนคับ ยิมปิด คุณwระ หาเ งินจากที่ไหนล่ะเนี่ย

แต่ในที่สุดผมก็ผ่านมันมาได้ ผมพึ่งมาตั้งตัวได้ประมาณ เกือบ 1 ปี จึงได้เริ่ม จัดสรรเ งินดังนี้

1.เก็บเ งินเพื่อรองรับความเ สี่ยงต่ างๆ

2.ลงทุ น

3.ทำบุญ

4.ดูแลครอบครัว

5.ใช้ชีวิ ต

6.ใช้xนี้

ผมได้ตั้งใจใช้xนี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นของตัวเองและครอบครัวมาตลอด ซึ่งตรงที่คุณย ายผมก็ไม่สบ ายพอดี ใครที่มีผู้ป่..วยอยู่ในบ้านจะรู้ได้เลยว่าค่ าใช้จ่ ายสูงมาก

ซึ่งทำให้ผมต้องจัดสรรค่ าใช้จ่ ายในทุกๆด้านให้ลงตัว ให้ทุกคนรอบตัวผมไม่รู้สึกว่าข าดหรือรู้สึกว่าผมไม่มีหรือดูแ ลไม่ได้

ผมเองไม่เคยห นีห ายหรือติ ดต่อไม่ได้แต่อย่ างใด ทาง ผจก.ได้ยืนยันแล้วว่าไม่มีการติ ดต่อมาเพื่อท วงถามxนี้ตลอด 3 ปีนี้หลังจากจบรายการโ หนกระแ ส

แต่ตัวผมเองไม่เคยนิ่งนอนใจในเรื่องxนี้ก้ อนนี้ เพียงแต่ผมจัดลำดั บการใช้xนี้ไว้แล้ว (ซึ่งข้อนี้ผมยอมรับผิ ดที่ผมจัดการได้ช้าไปคับ)

เงิ นที่ผมได้มาในส่วนของการจัดสรรใช้xนี้ผมได้จัดสรรไว้เป็นลำดั บจะไม่ได้หามาเพื่อใช้xนี้ให้หมดใน 1-2 เดือนเพราะยังมีภ าระหน้าที่อื่นๆที่จะต้องรับผิ ดชอบด้วย

ตลอดเวลาที่ผมเติบโตมา ผมแย กกันอยู่กับคุณแม่ตั้งแต่ อนุบ าล 2 โดยมีย ายกับต าและน้า เ ลี้ยงมา แต่เมื่อผมโตขึ้นและได้รับรู้ถึงความเดือ ดร้ อนของคุณแม่

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิ นหรือเรื่องอะไร ผมรับจบให้หม ดเพราะผมคือลู ก ดังนั้นวันนี้ผมได้แสดงความรับผิ ดชอบในฐ านะลู ก โดยการชำsะxนี้ทั้งหม ดให้กับคุณแม่

เป็นจำนวนเ งิน 6 แส น บ าท และได้แนบหลักฐ านไว้แล้วคับ สุดท้ ายนี้ต้องขอโnษครอบครัว ขอโnษแฟน ขอโnษที่ปล่อยให้เรื่องราว

บ านป ายไม่ได้ชำsะxนี้จuทำให้เ กิดความเ สื่อมเ สียในวันนี้ แต่ยังยืนยันในวันนี้คับว่าผมทำเต็มที่และรีบสุดในชีวิ ตแล้วคับ ขอโnษทุกท่านที่เ กี่ยวข้องด้วยนะคับ”

ขอบคุณ:ค ม ชั ด ลึ ก

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น