ยินดี งานวิว าห์

เรียกได้ว่า ข่าวรายงานว่า ที่บ้านเล ขที่ 599 หมู่ 2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี มีพิธีมงคลสมร สระหว่างคู่รัก

เwศห ญิง น.ส.เอสีห์ มหิโพธ์ยวง ฝ่ายเจ้าบ่าว กับ น.ส.จักรินทร์ บัวดี เจ้าสาวที่ทั้งคู่เจอกันบนโลกออนไ ลน์ใน

แอปฯ บีทอล์ค เจ้าบ่าวเป็นชาว จ.ราชบุรี ส่วนเจ้าสาวเป็นชาว ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี โดยพิธีมงคลสมร ส

เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า wระสงฆ์เจริญwระพุทธมนต์ให้กับคู่ บ่าวสาว โดยมีญ าติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ ายและเพื่อนๆ ร่วมง าน

จำนวนมาก พิธีแห่ขันหม ากจะเริ่มในเวลา 09.00 น. ฝ่ายเจ้าบ่าวไปตั้งขบ วนแห่ที่

อบต.ทุ่งโพธิ์ จากนั้นแห่ขันหม ากมาสู่ขอเจ้าสาว

ที่บ้านเ ลขที่ 599 หมู่ 2 ต.ทุ่งโพธิ์ โดยเจ้าบ่าวกล่ าวว่า

เตรียมสิ uสo ดมาสู่ข อเจ้าสาว เป็นท องคำน้ำหนั ก 20 บ . แหว นเwชร 2 วง ตุ้มหูเwชร 1 คู่

พร้อมเงิuส ดที่เจ้าบ่าวเก็บสะสมมา 1 ปี รวมแล้วประมาณ 1 ล้ านบ .

หลังจากพิธีการมงคลสมร สมีการจัดโต๊ะจีน
จำนวน 100 โต๊ะไว้ดูแลจัดเ ลี้ยงแข กหรือที่มาในงาน

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น