‘เมตต า รุ่งรัตน์’ ดาราอาวุโ ส เปิดใ จ

เมตต า รุ่งรัตน์

ไม่ได้เห็นนักแสดงรุ่นใหญ่ แม่เหน่ง เมตต า รุ่งรัตน์ โลดแล่นอยู่บนจอแ ก้วมาพักใหญ่ แต่หลายคนก็ยังคงจดจำการแสดง

ของแม่เหน่งได้ดี เพราะแม่คร่ำหวอ ดอยู่ในวงการบันเทิงมาย าวนานกว่า 60 ปี ผ่านทั้งง านแสดงภ าพยนตร์และละครโทรทัศน์

มาเกือบ 5 ร้ อย เรื่อง จ นได้รับฉาย า ไข่มุกดำแ ห่งเอเชีย แ ถมยังมีs างวั ลการันตีทั้งตุ๊กต าท องและโทรทัศน์ท องคำอีกด้วย

ล่ าสุด (20 กันย ายน 2564) แม่เหน่ง เมตต า เปิดใจกับ ไ นน์เ อ็นเ ตอร์เ ทน อั ปเดตชีวิ ตปัจจุบันว่า ปีหน้าแม่ก็จะอ ายุ 80 ปีแล้ว

ตอนนี้ก็ป่.  วยต ามประส าคนแ ก่ ป่. วยอยู่ 16 โ-sค ทำให้ลำบ. ากในการลุ กเ ดิน ตอนนี้กินแล้วก็นอน เคยขับรถได้ก็ขั บไ ม่ได้แล้ว

อีกอย่ างก็ไม่ได้ออกไปไ หนป่-วยเยอะจ นจำไม่ได้ รั กษ  าไปต ามอาก าร หาหมoต ามนัดทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน ทุกวันนี้มีชีวิ ตอยู่แค่บ้านกับโ รงพย าบาล

เจอหมo 4-5 คนส่วนเรื่องของด วงต า ก็เป็นทั้งโ-sคต้oกระจ กและต้oหิ น ตอนนี้ผ่xตั ดเปลี่ยนเ ลนส์ต  าเรียบร้ อยแล้ว อาก ารดีขึ้น

แต่ก็ต้องไปพบหมoต ามนัด โ ชคดีที่ตั ดสินใ จผ่xตั ดไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว เพราะโ-sคที่เป็นมันสาม ารถทำให้ต าบo-ดได้ แต่ได้คุณหมoเก่งก็เปลี่ยน

เ ลนส์ต  าทั้ง 2 ข้าง ตอนนี้ชัดเจ นไม่ต้องใส่แว่นแล้ว ใส่แค่บางครั้งเท่านั้น สำหรับเรื่องของง านในวงการบันเทิง ตอนนี้มีไปรับเล่น

เป็นนักแสดงรับเชิญบ้าง เพราะแม่เหน่งจะรับได้นิดหน่อยเท่าที่ไ หว ไม่เกิน 10 ตอน จะให้เล่นเยอะเหมือนเมื่อก่อนคงไม่ได้

เพราะเดินเ หินไม่ไ หว ซึ่งถ้าผู้จัดให้แม่เล่นบทคนแ  ก่ นั่ง ๆ นอน ๆ อยู่กับที่ไม่ต้องเดินมาก ก็จะรับเล่นม่เหน่ง เมตต า ฝ ากถึงแฟนคลับทุกคนด้วยว่า

ขอบคุณแฟน ๆ ที่ถามถึงแม่ เพราะสิ่งนี้เป็นกำลังใจให้แม่เข้มแข็งเวลาท้ อแท้ เวลาออกไปข้างนอกใครทักแม่ก็ดีใจ เหมือนเป็นย. ารั กษา

ใจอย่ างดี รู้สึ กชื่นใจ เหมือนน้ำทิพย์ชโลมใ จ ขอบคุณทุกคนที่ยังไม่ลืม เมตต า รุ่งรัตน์ ไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณทุกคนอย่ างไร

ขอขอบคุณที่เป็นแฟนกันตั้งแต่แรกและไม่ทิ้ งกัน เป็นมิตรภ าพที่ดี ทำให้แม่มีความสุข ทุกคนไม่ลืมแม่ แม่ก็จะไม่ลืมแฟน ๆ เหมือนกัน

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น