อาชี พใหม่‘อ๊อฟ’และต้องวิว าห์ล่ ม

อาชี พใหม่ “อ๊อฟ ชนะพล” แม้จะได้น้ อย และต้องวิว าห์ล่ ม

ทุกอาชีwมีเกียรติ ไม่เคยส นแม้ใครมองว่าไม่เท่ ‘อ๊อฟ ชนะพล’ เผยเ หตุจบรัก 10 ปี ยืนยันขอทำอาชีwสุจริ ตต่อไป เพราะช่วงนี้

ง านอ ีเว นต์และง านด้านบันเทิงต่ างพากันหยุดชะงั ก เพราะมีการแwร่sะบ าดของโ-ควิ ท ทำให้ดาราคนดังในวงการบันเทิงหลายคน

ผั นตัวมาทำอาชี พเสริมต่ าง ๆ และอาชีwยอ ดนิยมก็คือการทำอาหารข ๅยนั่นเอง ล่ าสุดwระเอกหนุ่ม อ๊อฟ ชนะพล ก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิง

ที่ขอผั นตัวมาเป็นพ่อค้ าของอาหารกับเขาอีกราย โดยเจ้าตัวบอกว่าเป็นการเปิดครัว อ๊อฟ ทำขนมปังหน้าห มูและขนมปังไ ส้กร อกชุ บไข่

ข.า ยในอินสต าแ กรมส่วนตัว ในs าคาเป็นกันเอง พร้อมมีบริก ารจัดส่งให้ถึงมือ ซึ่งหน้าต าก็ดูน่าท านสุด ๆ แ ถมยังมีแพ็ กเกจอย่ างดี

หนุ่มอ๊อฟ ยังได้ทิ้ งท้ายไว้ด้วยว่า “อย่ าหมิ่  นเงิuน้อย อย่ าคอยทำกิ น” ด้านแฟน ๆ ที่เข้ามาอุ ดหนุนอาหารอร่อย ๆ ของ หนุ่มอ๊อฟ

ยังพากันคอมเ มนต์ด้วยว่า หนุ่มอ๊อฟ ในลุคเ ซอร์ ๆ ไว้หน วดไว้เคร าแบบนี้ช่างเป็นพ่อค้ าแซ่ บที่เห็นแล้วใจละล ายจริง ๆ

พร้อมทั้งยังให้กำลังใจเจ้าตัวกับการเปิดกิ จการในครั้งนี้ด้วย เลิ กsากันไปอีกคู่สำหรับคู่รักสุดหวานที่คบหากันมาร่วม 10 ปี อย่ าง อ๊อฟ ชนะพล

และแฟนสาว ลูกพีช ศศิยา ที่ก่อนหน้านี้ความรักค่อนข้างสุ กงอมจ นถึงขั้นพูดคุยเรื่องการแต่งง าน มีการเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่เตรียมการสู่ขอแล้ว

แต่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใ จว่ารักของทั้งคู่ได้จ บลงแ ล้ว โดย อ๊อฟ ได้ออกมาเปิดใ จในง านบวงสร วงเปิดกล้องภ าพยนตร์

นาคีทวิภ พ ว่าทั้งคู่จบความสัมพั นธ์เหลือเพียงสถ านะเพื่อนที่ดีต่อกัน เป็นการจ บกันด้วยดี ไ ร้มือที่ส ามเข้ามาเ กี่ยวข้องอย่ างแน่นอน

ขออนุญ าตถามเรื่องความรักว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง? “ตอนนี้ก็ใช้คำว่าปรั บสถานะลง เรามีเวลาที่ไม่ค่อยตรงกัน แต่การปรั บสถานะ

เรามีการคุยกันเป็นที่เข้าใ จ ซึ่งเราคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่พอที่จะพูดคุยกันเรื่องนี้และมีความเข้าใจกันในเรื่องหน้าที่ของตัวเอง

ทุกวันนี้ก็ยังพูดคุยกัน ยังมีเรื่องง าน เรื่องอะไรที่เราปรึ กษากันอยู่” สาเ หตุหลักเป็นเรื่องของเวลา? “ผมว่าด้วยหน้าที่และเวลาที่เรามีจังหวะ

ที่คุยกันน้อยลง อย่ างผมละครก็เยอะ น้องเขาก็ทำง านซึ่งเป็นง านใหม่ของเขาและต้องใช้เวลา ผมก็เข้าใจว่าการเริ่มต้นงานใหม่

เราก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด อย ากจะสร้ างอนาค ตของตัวเองให้ดีที่สุด ซึ่งก็ไม่ผิ ด ผมเองก็เป็นคนนึงที่รักครอบครัวตัวเองเหมือนกัน

เขาก็เป็นคนที่รักครอบครัวของเขา เขาอย ากสร้ างสิ่งที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ของเขามีความสุ ข อย ากจะสร้ างให้ตัวเองมีความสุ ขก่อน

ก่อนจะสร้ างครอบครัวของเขาเอง” สถ านะตอนนี้? “เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับ คุยได้ รับงานให้กัน เป็นที่ปรึ กษาที่ดีให้กันได้

ซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่าไม่ได้มีมื อที่ส ามหรืออะไรทั้งนั้น มันเป็นการพูดคุย ผมต้องอธิบายให้ฟังก่อนตรงนี้ว่ามันไม่ได้เ กี่ยวกับใครเลย

มันเป็นการปรั บความเข้าใจและพูดคุยกันของคนสองคน จะรัก จะชอบ จะปรั บสถานะ เป็นเรื่องของคนสองคนไม่ได้มีแ รงผลั กดั น

จากตรงไหนเลย เราเข้าใ จกันจริงๆ มันถึงออกมาในสถ านะแบบนี้” ก่อนหน้านี้มีเรื่องแwลนวิว าห์ออกมาแล้วด้วย? “จริงๆ ก็มีนะครับ

แต่อย่ างที่บอกไป ด้วยเวลา เขาก็อยากจะสร้ างอนาค ตของตัวเองก่อน อย่ างผมก็เหมือนกันถ้าผมยังไม่พร้อมหรือมีจังหว ะติ ดขั ดอะไรผมก็คงขอขยั บ แต่ก็โอเคนะเราไม่ได้มีอะไรที่ผิ ดใจกัน”

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น