“ป๋าเต็ด”บอกคนทั่ วโลก

“ป๋าเต็ด”ยุทธนา บุญอ้อม โพสต์ถึง”มิลลิ”นี่แหละ Soft Power ของจริง หลังขึ้นโชว์บนเวทีเทศก าลดนตรีระดับโลก


ถ่ายทอดส ดไปทั่วโลก”ป๋าเต็ด”ยุทธนา บุญอ้อม โพสต์ถึงมิลลิ หรือ “มิลลิ ดนุภา” แ ร็ปเปอร์สาวไทยวั ย 19 ปีสุ ดปังขึ้นโ ชว์บนเวทีเทศก าลดนตรีระดับโลก ที่สหรั ฐอเมริก า ซึ่งได้รับการถ่ายทอ ดส ดไปทั่วโลก

พร้อมชื่ นชมฝ-ีมือ โ ชว์พาร์ทของมิลลิ ใน Coachella ดีมากนี่แหละ Soft Power ของจริง จากฝ-ีมือจริงๆโ ชว์พาร์ทของมิลลิ ใน Coachella ดีมาก ดีแบบที่เราร่วมภูมิใจกับเธอได้เลย เธอยังคงเป็นตัวเอ ง

แคแ รคเตอร์ข-ี้เล่นแต่เก่งทุกอย่ างทั้งร้อง เต้น แ รพ ได้โ ชว์หมด ในเวลาแค่ไม่กี่นาที แถมยังชวนคนมากิ นข้าวเหนียวมะม่วงที่เมืองไทย

อีกด้วยช่วงที่ประทั บใจที่สุ ดก็คือท่อนที่แ รพเรื่องความเชื่ อผิดๆเกี่ยวกับสิ่งที่ช าวต่างชาติทั่ วไปเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย

แล้วตะโก นปิดท้ ายลั่ นเวทีว่า “และที่สำคัญนะ ไม่ได้ข-ี่ช้างโว้ ย” ประโย คนี้อาจตะโก นบอกคนทั้งโลกว่าประเทศไทยมีอะไรมาก

กว่าที่ทุกคนรู้ และอาจจะตะโก นบอกบางคนที่ชอบพูดคำว่าซอ ฟท์พาวเวอร์ๆบ่อยๆว่า ถ้าสนั บสนุ นไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแค่ไม่ต้องขั ดขวาง พวกเราไปกันเองได้ เพราะ“….ไม่ได้ข-ี่ช้างโว้ ย”  สุ ดปั ง

 

หมายเ หตุ : มีบ างคนไม่เข้าใจมุ กข-ี่ช้าง ขออธิบ ายเพิ่มเติมไว้ตรงนี้ว่ามันเป็นมุ กที่รู้กันในกลุ่มคนไทยที่โด นชาวต่ างช าติที่ไม่ค่ อยรู้จักบ้านเราถามอยู่เสมอว่า “จริงหรือเปล่ าที่บ้านยูยังข-ี่ช้างไปทำงานกันอยู่” คือในส ายต าบางคน

บ้านเรายังล้ าหลังไม่มีรถย นต์ใช้ ทำให้คนไทยที่โด นถามบ่อยๆก็เลยเบื่ อกับคำถามนี้ ประโย คนี้ของมิลลิบนเวทีจึงมีความหม ายมากกว่าแค่เรื่องคนข-ี่ช้างครับ

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น