ย ายวัย100 ปี กำลังฉล องวันเ กิด

ย ายวัย 100 ปี ต าเหลือ  ก ถูกตำร วจ 2 นาย เดินมาใส่กุ ญแ จมือ 

ย ายวัย 100 ปี ถูกตำร วจ 2 นาย เดินมาใส่กุ ญแจมือ ขณะกำลังฉล องวันเ กิด ก่อนรู้ความจริง ที่แท้เ ซอร์ไwรส์

ความฝันที่รอมาทั้งชีวิ ต เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดประทั บใจ เมื่อเ ว็บไ ซต์ต่ างประเทศรายงานว่า

“คุณย ายรูธ ไบรอันท์” หญิงชร าวั ย 100 ปี ชาวรั ฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรั ฐอเมริก า และในวันเ กิด

ครบรอบ 100 ปีของเธอ ณ บ้านพักคนชร า ขณะที่ทุกคนกำลังเฉลิมฉล องกันอยู่นั้น จู่ๆก็มีเจ้าหน้าที่สำนักง าน

กองปร าบ 2 คนเดินเข้ามาจั บกุ-มและใส่กุ ญแจมือเธอ ท่ามกล างเพื่อนและครอบครัวของเธอที่กำลังรวมตัวกัน

เพื่อฉล องวันเ กิดของเธออยู่นั้น ทุกคนต่ างพากันงงและไม่รู้ว่ากำลังจะเ กิดอะไรขึ้น ขณะตำร วจเข้ามาจั บกุ-ม

เธอ เธอก็ตะโ กนไปว่า “อย่ าเตะฉัน ฉันมีอาก ารหัวเข่าแ ย่” ตำร วจบอกว่า “อย่ าขั ดขืuหรือต่อสู้การจั บกุ-มนะ”

จากนั้นก็ใส่กุ ญแ จมื อเธอและพาเธอขึ้นรถตำร วจไป เมื่อมาถึงคุ-ก เจ้าหน้าที่ก็พาเธอไปวัดส่วนสูง และมอบเสื้อ

สีส้มให้เธอ ด้านหน้าเขียนว่า คุ-กเ มืองPERSON COUNTY เธออุท านขึ้นมาว่า “ตอนนี้ฉันอยู่ในคุ-ก ในที่สุดฉันก็

มาถึงที่นี่” ก่อนจะแสดงความดีใจมาก ราวกับว่าความฝั นเป็นจริง ที่แท้แล้วนี่คือหนึ่งในแผนการของเธอ ที่อย าก

เซอร์ไwรส์ญ าติพี่น้องเนื่องในวันเ กิดและอย ากลองไปมีชีวิ ตในคุ-กดูสั กครั้งในชีวิ ต เธอปฏิบั ติต ามขั้นตอน

และก ฏระเบียบการฝ ากขั งทุกอย่ าง ง านนี้ทำเอาญ าติๆและเพื่อนๆ ต กอกต กใจหม ด และไม่นึกว่าหญิงชร าวั ย

100 ปีจะคิดทำอะไรแผล งๆ ในง านวันเ กิดของตนเองแบบนี้ จะบอกว่าเป็นการเ ซอร์ไwรส์คนที่มาร่วมง านมากจริง

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น