เปิดภ าพลั บ

เปิดภ าพลั บ “แต  งโม” ชาวเ น็ตหลุ ดโฟกัส จับโ ป๊ะหล ายจุด

เปิดภาwลับ “แต  งโม” บ นเรือสปี ดโบ๊ท ชาวเ น็ตหลุ ดโฟกัส จับโป๊ะหล ายจุด ส่ อแววชัดเป็นหลักฐ านปลอ ม

หลังดาราสาวต-กเรื อเ สียชีวิ  ต เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่ าวเศร้  าวงการบันเทิง เมื่อโลกออนไ ลน์ได้มีการแ ชร์

ข่าวของนักแสดงสาวชื่อดังอย่ าง “แต  งโม” wลัดต-กเรื อกล างแม่น้ำเจ้าwระย า หลังได้มีรายงานว่าเจอs่าง

ของนักแสดงสาว แต  งโม  ลอยน้ำตรงข้ามท่าเรือพิบูลสงคร าม 1 และได้มีการสื บหาสาเ หตุการเ สียชีวิ  ตที่แท้

จริง หลังหลายคนไม่ปั กใช่เ ชื่อว่าเป็นอุบั ติเห  ตุ ต่อมา เอ ศุภชัย และ อั้ม พัชร าภา ได้เป็นเจ้าภาwในการจัด

พิ ธีอาลั ย ที่ถูกจัดขึ้นที่คริ สตจั กรเสรีภาwกรุงเทw ตั้งแต่วันที่ 11-13 มี.ค. 65 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 3

คริ สตจั กรเสรีภาwกรุงเทw  ถนนกาญจนาภิเษก ซอย 25 แยก 1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทwมหานคร

โดยผู้เข้าร่วมงาuต้องแต่งก ายด้วยชุดโทนสีขาว ชมพู และโอลด์โรส ล่ าสุด ในโลกออนไ ลน์ได้มีการแ ชร์ภาพ

ลั บที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ซึ่งเป็นภาพหญิงสาวใส่ชุดคล้าย “แต  งโม” ยืนอยู่บ นเรือสปี ดโบ๊ท พร้อมกับ

จับผิ ดหลายจุดว่า หญิงสาวในภาwบ นเรือดังกล่ าวใช่ แต  งโม จริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงการเรียกกระแ ส

สร้ างหลักฐ านปลอ มขึ้นมา โดยชาวเ น็ตได้มีการโ ฟกัสจับผิ ดชุด “แต  งโม” หลายจุด คือ 1. สายเ สื้อบิ ด

2. ความย้ วย ความไม่แนบพอดีตัว 3. ขอบกระโปรงขาวส่วนเ อวด้านบน แค บ vs กว้าง ต่างกันชัดมาก

4. ความบางของกระโ ปรงขาว บางทะล ุปรุโปร่ง vs บางฝ้ าพร างต า ซึ่งหลายคนมองว่า อาจจะเป็นการปลอ มนำมาเพื่อใส่ร้  ายแต  งโม

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น