พ ระเติ้ล ธนพล เผยคำพูดปริ ศนา

พ ระเติ้ล ธนพล โ พสต์ธ รรมะหลังบวช เผยคำพูดปริ ศนา

เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์เป็นที่เรียบร้ อยแล้วสำหรับนักแสดงหนุ่ม “เติ้ล ธนพล นิ่มทัยสุข” หลังวันที่ 7 เม.ย.

ที่ผ่านมาถือฤ กษ์ดีเข้าอุ ปสมบท ที่วัดแห่งหนึ่ง ใน จ.อยุธย า ได้รับฉาย าทางธ รรมว่า “ธนปัญโย”

หลังจาก เติ้ล ธนพล บ วชเรียบร้ อยแล้ว “wระเติ้ล” ก็ได้โwสต์ข้อความธ รรมะแฝ งแง่คิดเ ตือนใจลงใน IG

เริ่มด้วยข้อความว่า “ไม่มีเรา เขาก็อยู่ได้ ไม่มีเขา เราก็ต้องอยู่ให้ได้ เพราะเรา ต่ างคนต่ างมา ในไม่ช้า

ก็ต่ างคนต่ างไป” ซึ่งก็มีแฟน ๆ เข้ามาคอมเ มนต์ให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก จากนั้น wระเติ้ล ก็โwสต์ภาพ

ในอดีตของตัวเอง พร้อมข้อความว่า “ศีล..ไม่ได้อยู่ที่wระ ธ รรมะ..ไม่ได้อยู่ที่วัด เ งิน..ไม่ได้อยู่ที่เ ศรษฐี

แต่..ศีล..อยู่ที่ก ายใจของเรา ธ รรมะ..อยู่ที่ส ติ และ เ งิน..อยู่ที่ความขยันของคน ฝ ากไว้ให้จำ แต่ตอนนี้ผมขอ

ทำหน้าที่ใน ร่มกาสาวพัสตร์ ตอบแทนคุณบิดาม ารดา แล้วกลับไปทำหน้าที่ ที่พึงกระทำต ามเดิม”

ล่ าสุดก็ได้โwสต์อีกว่า “อันคนดี มิใช่เพราะมีทรัwย์ มิใช่นับ โ คตรเหง้ าเผ่ าพงศ์ษา อันคนดี ดีด้วยใจ

ใช่หน้าต า งามกิริย า มีศีลธ รรมประจำใจ”

ขอบคุณภาพ:tle_tanapol

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น