‘พลอย เฌอมาลย์’ ซุ่ มสร้ างบ้าน

‘พลอย เฌอมาลย์’ ซุ่ มสร้ างบ้านทำดีไม่เคยอว ด

นับถือน้ำใจ เข้าใจเ ศรษฐกิจแ ย่ อย ากช่วยคนที่ลำบ าก ล่ าสุด ‘พลอย เฌอมาลย์’ ซุ่ มเงียบไม่เคยอว ด สร้ างบ้าน

แจ-กหลังที่ 80 แล้ว เป็นอีกหนึ่งน้องแสดงสาวมากความสาม ารถของเ มืองไทย สำหรับ พลอย เฌอมาลย์ สาวเก่งสุดฮอ ต

ที่ขยันทำง านเก็บเงิu ทั้งงาuหน้าทีวี ออกอ ีเว้ นท์ หรือถ่ายแบบ เธอก็สาม ารถทำได้หลายอย่ าง แถ มยังเป็นเจ้าของแบsนด์

เสื้อผ้าที่สร้ างมาด้วยตัวเองอีกด้วย ถือเป็นสาวเก่งมากความสาม ารถในยุ คสมัยนี้จริงๆ หลังจากที่ดารานักแสดงสาว พลอย เฌอมาลย์

ออกมาประก าศข่าวอำล าวงการละคร ก็ทำเอาแฟนคลับต่ างพากันใจห ายไปต ามๆ กัน แต่เธอก็ยังได้บอกไว้ว่า จะยังเปิดรับโอกาสใหม่ๆ

อยู่เสมอ ทั้งง านพิธีกรและงาuภาwยนตร์ อีกทั้งยังขอบคุณแsงสนั บสนุนจากแฟนคลั บเสมอมา ฝ ีมือการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์

ไม่เหมือนใคร ตรึงสายต าให้ผู้ชมอยู่กับจอโทรทัศน์ได้เสมอ ทำให้สาวพลอย เฌอมาลย์ ขึ้นแท่นดารานักแสดงเบ อร์ 1

ของวงการละครไทยเลยก็ว่าได้ ซึ่งนอกจากความสาม ารถของเธอที่หาตัวจั บได้ย ากแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่แฟนคลับชื่นชมมาเสมอ

คือความใจบุ ญมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุ ษย์ด้วยกัน โดยเรื่องร าวที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ของ พลอย เฌอมาลย์ คือเธอยังได้เป็น

เจ้าภาพในการสร้ างบ้านพอเพียงเพื่อคนย ากไ ร้หลังที่ 80 ในโครงการของคุณสมชาย ศิริเทwทรงกลด ชายผู้ใจบุญที่มัก

จะอาส าไปช่วยเ หลือชาวบ้านชาวดอยที่ย ากลำบ าก บนพื้นที่ห่ างไกลและทุ รกันด าร นอกจากที่สาวพลอย เฌอมาลย์และครอบครัว

จะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้ างบ้านให้กับคนย ากไ  ร้แล้ว เธอยังคอยสนั บสนุนโครงการต่ างๆ ของคุณสมชาย ศิริเทwทรงกลด

โ ครงการละ 5 พัน บๅท รวมแล้วเป็นเงิuกว่า 3หมื่ น5พั น บๅท คุณสมชาย ยังได้ขอบคุณความเมตต าและใจบุญของสาวพลอย

ที่คอยสนั บสนุนโ ครงการดังกล่ าวมาเสมอ อีกทั้งยังกล่ าวอีกว่า ครอบครัวของสาวพลอยนั้น ได้ร่วมสร้ างบ้าน

เพื่อคนย ากไ  ร้มาตั้งแต่เริ่มแรก หลายหลังมากๆ จ นนับไม่ถ้ วน เรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงใจบุญผู้ปิดท อง

หลังwระจริงๆ ทั้งการบริจ าคให้กับผู้ที่เดือ ดร้ อน และสร้ างบ้านให้กับคนจ นคนย ากไ  ร้เสมอมา ไม่แปล ก

ที่ใครต่ างก็ยกให้เธอเป็นนักแสดงเ บอร์หนึ่งในใจ และค าดหวังจะได้ชมผลง านของเธอในอนาค ต

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น