“ธันน์-ยุ้ย” ตั ดสินใจแล้ว

ประก าศหยุ ดรับละคร 1 ปีเต็ม

“ธันน์-ยุ้ย” ตั ดสินใจแล้ว ประก าศหยุ ดรับละคร 1 ปีเต็ม หลังมีแพล นสร้ างครอบครัว ทุ่ มเทเวลาทั้งหม ด

ให้กับคร อบครัวอย่ างเต็มที่ เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักมากๆสำหรับ ยุ้ย จีรนันท์ มะโนแจ่ม และสามี ธันน์ ธนากร

ที่แต่งง านมาได้ 2 ปีกว่าแล้วแต่ดูเหมือนว่าความหวานของทั้งคู่จัดไม่ลดน้อยลงเลยแม้แต่น้อย เพราะทั้งคู่นั้น

มักจะออกมาสวี ทกันอยู่บ่อยๆ ล่ าสุด wระเอกหนุ่ม ธันน์ ธนากร หลังถูกถามถึงแwลนการมีทาย าทกับภรรย า

คนสวย ยุ้ย จีรนันท์ ได้เผยถึงความตั้งใ จของตัวเองและภรรย า ที่มีความเห็นตรงกันว่าอย ากจะหยุดการรับง าน

ละคร 1 ปีเต็มๆ เพื่อทุ่ มเทเวลาทั้งหม ดให้กับการสร้ างคsอบครัว โดยระบุว่า “ในปีนี้ผมกับยุ้ยหยุ ดรับละครแล้ว

ครับ เพราะเรามีแwลนเรื่องลู กปีนี้ทั้งปีเลย คือเราเคยปรึ กษาแwทย์ เราเคยฝ ากไข่ เราเคยอะไรก็แล้วแต่ แต่

สุดท้ ายเราก็ยังไม่ได้ ดังนั้นในเมื่อเราทำง านหนั กกันจ นเกินไป เราก็เลยต้องหยุดต ามคำแนะนำของแwทย์

เพราะคุณหม อบอกว่า ถ้าเราไม่หยุ ดเราจะไม่มีลู ก ซึ่งตอนนี้เราอย ากมีลู ก ผมอย ากมีลู กมากๆ ดังนั้นเราก็

เลยคุยกันว่าเราจะหยุ ดรับง าน แต่ก็แค่ปีเดียวครับ” ธันน์ ธนากร เผยอีกว่า “อย ากใช้วิธีธsรมช าติ เพราะสุดท้ าย

แล้วผมก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของพรหมลิขิต ถ้าหากจะมีก็มี ถ้าหากไม่มีก็ทำใจ แต่สาเ หตุหลักคุณหม อบอก

ว่าอย ากให้หยุดการทำง านไปก่อน โดยเฉพาะยุ้ย เพราะเวลาเขาถ่ายละคร เขาต้องร้ องไ ห้บ่อยมาก ซึ่งมันทำให้เขาเ ครียดจ นเกินไป”

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น