‘โม อมีนา’ ยอมเผยเ หตุไม่ค บผู้ชาย

คบใครก็หวั งแต่งง านใช้ชีวิ ตคู่

อดี ตรัก ‘โม อมีนา’ หลังยอมเปิดใจเ หตุไม่ค บผู้ช ายแล้ว เรียกได้ว่าช่วงนี้กำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่ างต่อเนื่อง

สำหรับ ‘โม อมีนา’ นักแสดงสาว ที่นอกจากความสาม ารถทางการแสดงแล้ว เรื่องความรักก็จี๊ ดจ๊ าดไม่แ พ้กัน

เพราะอย่ างที่ได้เห็นและรับทราบกันมาตลอ ดว่า ‘โม อมีนา’ คบหากับสาวหล่ อมาหลายคน อีกทั้ง

‘โม อมีนา’ ยังเผยว่า เวลาคบกับใครก็หวั งที่จะแต่งง านใช้ชีวิ ตคู่ด้วยกันทั้งนั้น โดยก่อนหน้านี้ ‘โม อมีนา’

เคยคบหากับ ‘คุณพลอย’ นานถึง 3 ปี และตกลงปล งใจจัดง านเล็กๆ ป าร์ตี้ฉลอ งความรัก โดยครั้งหนึ่ง

‘โม อมีนา’ เผยว่า “วันนั้นเป็นวันครบรอบ 1 ปีที่เราคบหากัน ง านที่จัดขึ้นนั้นเป็นง านส่วนตัว โมไม่อย ากเรียกว่า

เป็นง านแต่งง าน เพราะว่ามันคล้าย ๆ ง านป าร์ตี้ที่บอกกล่ าวให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ ายรับรู้เฉย ๆ

อีกอย่ าง พลอยเขาจะไปเรียนนักบินอีก 2-3 ปี ก็เลยตกลงกันว่าให้ผู้ใหญ่รับรู้ไว้ก่อน โมยังไม่อย ากเรียกว่าง าน

แต่งเต็มป าก ในวันนั้นโมเอง ก็ไม่ได้ใส่ชุดสีขาว มันเหมือนเป็นง านป าร์ตี้ที่ชวนเพื่อน ๆ คนสนิทจริง ๆ

เกือบ 100 คนมากิ นข้าวด้วยกันมากกว่า และที่ไม่อย ากให้เป็นข่ าว ก็เพราะว่าเรื่องนี้มีผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ ายเข้ามา

เ กี่ยวข้ อง” ปัจจุบัน ‘โม อมีนา’ และ ‘คุณพลอย’ ได้แย กทางกันแล้ว หลังจากที่ค บหากันมานาน

กว่า 3 ปี โดย ‘โม อมีนา’ เผยเ หตุเ ลิกไว้ว่า “จริงๆ เราเคยคุยกันว่าเป็นเพื่อนเลยดีไหม คือจริงๆ โมกับพลอยผ่าน

อะไรมาด้วยกันค่อนข้ างเยอะมาก 3 ปีเนอะ เราจัดง าน ครบรอบไป 2 ปีแล้วด้วย แต่ว่าปัญห ามันก็มีทั้งเรื่องใหญ่-

เรื่องเล็กต ามประสาชีวิ ตคู่ แต่ว่าตอนนี้จะให้โมฟั นธงเลยก็ยังไม่ได้คุย กับพลอยเป็นกิ จจะลักษณะขนาดนั้น

ก็จะพย าย ามไม่ให้เป็นเหมือนที่ผ่านมา เช่น เป็นข่ าว คือเ สิร์ชชื่อโมในโซเ ชียลมันก็เยอะอยู่แล้วว่าใครบ้าง

เราก็ไม่ได้อย ากเห็น เราเปิดเข้าไปดูเอง เราก็เ หนื่อย มันอยู่ในจุดที่เราอยู่คนเดียวได้เราก็อยู่” นอกจ ากนี้

ปัจจุบัน ‘โม อมีนา’ กำลังคบหากับแฟน คนล่ าสุด เป็นผู้ช่ วยผู้กำกั บ โดยพบเจอและสานสัมพั นธ์กันที่กองถ่าย

ละครเรื่อง ‘แม่เ บี้ ย’ ส่วนสาเ หตุที่ ‘โม อมีนา’ หั นมาเปิดใจค-บกับแฟนผู้หญิ งนั้น เพราะลองได้คบแล้วรู้สึ กชอบ

แต่ก่อนก็เคยค บผู้ช ายมาก่อน โดย ‘โม อมีนา’ เผยว่า “ตั้งแต่ ม.4-ปี 4 ค่ะ คบผู้ชายค่ะ แต่ตอนที่อยู่ด้วยกันก็

ไม่แ ฮปปี้ ขนาดตอนที่อยู่ใกล้กัน หนูก็ไ ม่ชอบแม้กระทั่งกลิ่ นของเขา คือเราก็รู้สึกอยู่ได้ แต่ไ ม่ชอบอะ

ตอนที่เราคบผู้ชายมาแต่ยังวั ยรุ่น เราก็ไม่ได้รู้สึกนะ เพราะรู้แค่ว่าธsรมช าติให้เราเป็นแบบนี้ จ นวันที่เราได้มาลองค บท-อม มาคุยดู ถึงรู้ค่ะ เราอยู่ใกล้ได้”

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น