โ ฉมหน้าผู้หญิ งคนที่“เบิร์ด”รั ก

เปิดโ ฉมหน้า ผู้หญิ งอีกคนที่ “เบิร์ด” รั กมาก ทำให้กลับมายิ้มได้

เปิดโ ฉมหน้า ผู้หญิ งอีกคนที่ “เบิร์ด”  รักมาก ทำให้กลับมายิ้มได้ หลังสู ญเ สียแฟนส าวไปอย่ างไม่มีวันกลั บ


เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่ าวเศร้ าวงการบันเทิง  ซึ่งเ หตุการณ์ดังกล่าวสร้ างความโ ศกเศร้ าให้ “เบิร์ด”

เป็นอย่ างมากได้ โดยในง านไว้อ าลั ย เจ้าตัวได้เตรียมแหว  น และดอ กไม้ใส่กล่อ ง ก่อนจะนั่งมองแหว  น

วงดังกล่าว และร้ องไห้ออกมา ซึ่งแหว  น วงนี้เป็น แหว  น แต่งง า น ที่เบิร์ด ตั้งใจนำมาให้แฟนส าว เพราะ

เคยบอกว่าอย ากได้ จึงสั่ งทำมาเป็นพิเ ศษ ล่ าสุด ในโลกออนไ ลน์ได้เผยภาพผู้หญิงอีกคนที่ “เบิร์ด”

รักมากที่สุ ด นั่นก็คือ “คุณย่ า” นั่นเอง โดยได้โwสต์ระบุข้อความว่า “บุ คคลที่เบิร์ดรักที่สุดอีกคนคือคุณย่ า

ภาพวันนี้ได้เจอกันหลังจ ากที่หล านกลับมาบ้านด้วยความโ ศกเศร้ าครอบครัวเราพร้อมเป็นกำลังใ จให้หล าน

เข้มแข็ง ลุ กขึ้นมาและทำต ามสิ่งที่แฟนส าวอย ากเห็นให้เป็นความจริง ชีวิ ตต้องก้าวเดินต่อไป

เก็บความทร งจำดีดีไว้ คุณย่ าและอาเป็นกำลังใ จให้เสมอ  โwสจากคุณอ าเบิร์ด 27/02/65

อ่านแล้วซึ้ง เห็นภาพเบิร์ดร้ องไ ห้เลยเห็นใ จมากๆ”

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น