ทน ายตั้ม

ทน ายตั้ม เดือ ด จ่อแ ฉสิ่งที่บิ๊ กตร.ขอให้ทำวันไปให้ก าร 

ทน ายตั้ม เดือ ด จ่อแ ฉสิ่งที่ตำร วจขอให้ทำวันไปให้การ ลั่นอย่ าเ คืองผมนะ ทั้งผู้การนนทบุรี

ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี  กวั กมือเรียกผมมาอีกรอบเอง จากกรณี ทน ายเดชา กิตติวิทย านันท์ ประธานเครือข่าย

ทน ายคลายทุ-กข์ ในฐ านะทน ายความของนางภนิดา ศิระยุทธโยธิน  ออกมาระบุว่า ค ดี นี้มีกุนซื อที่รู้กฎหม าย

ซึ่งเป็นผู้ชายและเคยเจอพิ ธีกรคนดัง ทำหน้าที่เขียนบทให้คนบ นเรือ พย าย ามสอนให้คนบ นเรือกลับคำให้

การ หรือบิ ดข้อเ ท็จจริงจ นทำให้คนบ นเรือเข้ามาพบพนักง านสอบสว นช้า จะถูกดำเนินค ดีด้วย ขณะที่ทาง

ทน ายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเ กิด เลขาธิการมู ลนิธิทีมง านทน ายประชาช นฯ โwสต์เ ฟซบุ๊กชี้แจงว่า “ตอนนี้มีสื่อ

หลายช่องรวมทั้งเพื่อนฝูงติ ดต่อมาเยอะมาก ว่าผมใช่กุ นซือวางสคริ ปต์ วางแผนแนะนำให้ห้าคนบ นเรือ

ให้การเ ท็จหรือเปล่า ผมยืนยั นตรงนี้ว่าไม่ใช่ผมแน่นอน ถ้ามีหลักฐ านก็จัดมาครับ จะได้ถือโอกาสชี้แจงความ

จริง โดยไม่ผิ ดมsรย าททน ายความ ว่าพวกคุณมาปรึ กษาอะไรผมบ้าง และผมแนะนำอะไรไป รับรองว่าเป็น

ข่ าวดังแน่นอน” ล่ าสุด ทน ายตั้ม ยังโwสต์อีกว่า “กุ นซือษิทรา ไหนๆ คนกระจายข่ าวก็พูดกำก วมให้คนคิด

ว่ากุ นซือคือผมแล้ว คณะทัว ร์ก็เตรียมจอ ดหน้าบ้านผม ดีที่ผมปิดรั้ วก่อน จันทร์นี้ผมขอใช้เวทีรายการโ หนกระแ ส

ชี้แจง และจะขอเชิญชวนคณะทั วร์ไปหาตำร วจชุดทำค ดี น้องแต  -งโม โดยจะขอแ ฉบางอย่ างที่ตำร วจขอ

ให้ผมทำวันไปให้การ ผู้การนนทบุรี ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี อย่ าเ คืองผมนะ กวั กมือเรียกผมมาอีกรอบเอง ผมยุ่ งค ดี อื่นอยู่แท้ๆ จันทร์นี้รอฟังพร้อมกันครับ”

ขอบคุณ FB : ษิทรา เ บี้ ยบังเ กิ ด เลขาธิการมูลนิธิทีมง า นทนายประชาช นฯ

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น