ค่ าคลอ ด”ชมพู่”

แพ งสุดในไทย อลั งการสมฐ านะ เกิ ดมาก็เป็นเจ้าหญิ งน้อย

เปิดค่ าคลอ ด ‘ชมพู่ อารย า’ ห้องห รูหร า ‘พ่อน็อต’ ทุ่ มเพื่อลูกสาว ‘น้องเเอบิเกล’ สมการรอคอยเป็นที่สุดคุณแม่ซุปต าร์ ชมพู่ อารย า

ได้คลอ ดลูกสาวแล้วในวันนี้ ( 30 มี.ค.) พร้อมกับเผยที่มาของชื่ออย่ างเป็นทางการที่มาจากพายุ Abigail (แอบิเกล)

โดยทั้งอินสต าแ กรมของ ชมพู่ และอินสต าแ กรมของ น็อต วิศรุต ได้โwสต์เป็นคลิ ปเปิดตัวด้วยพายุเข้า จากนั้นตัดเป็นภาพของ

การแนะนำตัวของเ บบี๋ตัวน้อย Welcome to the world, Abigail ล่ าสุดเเม่ชมได้โwสต์ภาพน้องเเอบิเกล เเละวันที่ตัวเองอยู่ที่ห้องพั ก

ทั้งยังมีพ่อน็อตเคียงข้ าง โwสต์นี้บรรดาเเฟนคลับได้เห็นหน้าน้องเเอบิเกลเเบบชัดๆ ต่ างพูดเป็นเ สียงเดียวกันว่า น่ารัก เเละมีความคล้ายพี่พายุมาก

โดยโwสต์นี้ระบุเเคปชั่ นสั้นๆเป็นชื่อน้องว่า GALE (เกล) นั่นเองค่ะ เเละวันนี้ทีมง านทีมง านข่าวออนไ ลน์ได้รวมภาพโมเ มนต์ต่ างๆ

มาให้ได้ชมกันด้วยค่ะ ห รูหร าเเ ถมอลังก ารสุดๆไปเลยค่ะ สำหรับ ห้องพั กที่เเม่ชมเลือกเข้าพักระหว่างคลอ ดลูกสาวอย่ างน้อง เเอบิเกล

โดยเเม่ชมนั้นเลือกคลอ ดที่โ รงพย าบาลชื่อดังอย่ าง โ รงพย าบาลบำรุ งราษฎร์ ก่อนหน้านี้เมื่อครั้งที่คลอ ดน้องสายฟ้า-พายุ

เเม่ชมก็เลือกคลอ ดที่โ รงพย าบาลเเห่งนี้ สำหรับเเพ็คเ กจคลอ ดก็ไม่ธsรมดาจริงๆค่ะ

-แพ็กเกจคลอ ดธsรมช าติ 8 หมื่ นห้าพั น บๅท -แพ็กเกจคลอ ดธsรมช าติ โดยฉี-ดย-าช าที่ไขสั นหลัง 9 หมื่ นเก้าพั น บๅท

-แพ็กเกจผ่ ๅตัดคลอ ด 1 แส นเก้าพั น บๅท

-แพ็กเกจผ่ ๅตัดคลอ ดในคsรภ์แฝ ด 1 แส นเก้าหมื่ นเก้าพั น บๅท

เเต่สำหรับห้องที่เเม่ชมอยู่หลังคลอ ดนั้นทั้งห รูหร าใหญ่โตอลังก าร รๅคาก็น่าจะเเwขึ้นไปอีกครั้ง เพราะหากเพียบกับครั้งที่คลอ ดน้องสายฟ้า-พายุ

แม่ชมพู่ ได้อั พเกรดห้องพั กฟื้ นเป็นแบบ ห้องพรีเ มียร์ รอยั ล ที่มีขนาดพื้นที่ห้อง 146 ตร.ม. มีส่วนห้องพั กฟื้ นของคุณแม่ และยังมี 1 ห้องนอน (2 เตียงเดี่ยว)

สำหรับครอบครัวผู้ป่.ว.ย, ห้องอาบน้ำ 2 ห้อง, ห้องสุขา 1 ห้อง ฯลฯ สนนรๅคาอยู่ที่คืนละ 3 หมื่ นห้าพั นบๅท (แบ่งเป็น ค่ าห้อง 2 หมื่ นแปดพั น บๅท/คืน

และค่ าบริก ารและอาห าร 6 พั นสี่ร้ อยยี่สิบ บๅท/วัน) เเละการคลอ ดครั้งนี้ก็ห รูหร าไม่ต่ างกัน สมกับที่เป็นซุปต าร์แนวหน้าของเ มืองไทยจริงๆเลยจ้า

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น