“หนุ่ม ศรราม”ห้ ามทำกับลูกแ บบนี้

“หนุ่ม ศรราม” ยื่นคำข าด กุ้งพลอย

“หนุ่ม ศรราม” ยื่นคำข าดให้ “กุ้งพลอย” หรือ ติ๊ก กนิษฐรินทร์ เจอ”น้องวีจิ” ลูกสาวได้ แต่มีข้อแม้ตั้งเป็น

ก ฏเหล็กห้ ามทำเ ด็ดข าด …. อีกไม่กี่วันน้องวีจี ลูกสาวสุดที่รักของ หนุ่ม ศรราม ก็จะเข้าสู่วั ย 3 ข วบแล้ว

แม้ตอนนี้จะไม่ค่อยได้เจอหน้าแม่กุ้งพลอย หรือ ติ๊ก กนิษฐรินทร์ บ่อยนัก แต่น้องวีจิ ก็ยังยิ้มแ ย้มแจ่มใส

ไ  ร้เ ดียงสา เป็นที่รักของครอบครัว และแฟนๆ ล่ าสุด หนุ่ม ศรราม ได้ให้สัมภาษณ์ถึงพัฒนาการของลูกสาว

ว่า “น้องวีจิ” กำลังจะเข้าโ รงเรียนชั้นเตรียมอนุบาลหลังสงกรานต์นี้ โดยมีความตั้งใจให้ลู กเรียน 2 ภาษา

ต ามกระแ สโลก ในส่วนอดีตภรรย า กุ้งพลอย ก็อนุญ าตให้มาเจอ มาเล่นกับลู กได้ 2 ครั้งต่อเดือน แต่ไม่

อนุญ าตให้พาลูกไปค้ างคืน หรือออกไปเ ที่ยวไหนได้ เพราะยังกังว ลเรื่องโ-ควิ๑ เพราะลู กยังเล็ก และที่

บ้านมีคุณแม่เป็นผู้สูงอ ายุด้วย ก็เลยต้องป้ องกันให้ดีที่สุด ซึ่งเวลาอดีตภรรย ามาหาลู กก็จะให้ตร วจโ-ควิ๑ก่อน เพื่อความปลอ ดภั ย

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น