ลู กชายคนเล็ก ‘อั้ม-นัท’

ลู กชายคนเล็ก รักไม่แ พ้ลู กสาวคนโต

‘น้องฟินิกซ์’ ลู กบุญธsรม ‘อั้ม-นัท’ หลังไม่คิดมีลู กเอง ถูกย กให้เป็นผู้ชายสายสุ ขภาพดูแลตัวเองดี๊ดี สำหรับนัก

แสดงหนุ่ม “อั้ม อธิช าติ” หวานใจสาว “นัท มีเรีย” ที่นอกจากจะหล่ อละมุนละไม ยังออกป ากรักเ ด็กมาก

เพราะทั้งคู่เคยรับ “น้องฟ้าโ ปรด” ลู กสาวของผู้จัดการ ฝ่ ายหญิงมาเป็นลูกบุญธsรม และอย่ างที่หลายคนทราบดี

ว่าทั้งคู่ ต้องการมีทาย าทเป็นของตนเองเอาซะมาก ๆ ถึงขนาดยอมจ่ าย หลักล้ านเพื่อมีลู ก และแล้วก็สามาsปร าถนา

สำหรับนักแสดงหนุ่ม “อั้ม อธิช าติ” หวานใจสาว “นัท มีเรีย” ที่นอกจากจะหล่ อละมุนละไม ยังออกป ากรักเ ด็กมาก

เพราะทั้งคู่เคยรับ “น้องฟ้าโปรด” ลูกสาว ของผู้จั ดการฝ่ ายหญิงมาเป็นลู กบุญธsรม แถ มล่ าสุดหนุ่มอั้มยังเผยถึง

เ ด็กน้อยคนใหม่ที่ถูกอั ปรูปลงในไ อจีรัว ๆ ว่าชื่อ “น้องฟีนิกซ์” พร้อมมองอนาค ตรับมาเป็นลู กบุญธsรมเพิ่ม ส่วน

แผนผลิ ตทาย าทเจ้าตัวว่าไงไปฟัง ก่อนหน้านี้ อั้ม อธิช าติ และ นัท มีเรียได้เคยรับน้องฟ้าโปรดมาเป็นลู ก

บุญธsรมแล้ว และเมื่อต้นปีนี้ก็ออกมาเปิดใจถึงการมี ลู กเป็นของตัวเองเอาไว้ว่า… ก่อนหน้านี้ยอมรับว่าอย ากมีมาก

แล้วอย ากมีมาโดยตลอ ด ก็พย าย ามในทุกวิถีทาง ทั้งวิทย าศาสตร์  แล้วทุกอย่ างก็แพลนมาหลายๆ ปีติ ดๆ

กันแล้ว เมื่อ 2 ปีที่แล้วรู้สึกว่าเรา มีตัวอ่ อนตัวสุดท้าย เหลืออยู่ตัวเดียว ก็เลยคิดว่าครั้งนี้ถ้าได้ก็โอเคเลย

แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เอา มันก็มีจุดที่เราสิ้ นสุดทางเลือก น้องฟีนิกซ์ เป็นลูกของรุ่นน้องที่สนิnกัน ตอนที่ว่างก็จะ

รับน้องมาดูแ ลที่บ้าน บางครั้งคsอบครัวของน้องก็พามาเ ยี่ยมเรา เราเห็นเด็ กคนนี้มาตั้งแต่น้องเพิ่งเ กิด

เรารู้สึกถูกชะต าเ ด็กคนนี้มาก เวลาเข้าไปอุ้ มเข้าเป็นเล่นด้วย น้องจะยิ้มแ ย้มร่ าเริง ในบ้านของเราก็มีลู กสาว

น้องฟ้าโปรด ตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้น เริ่มเป็นสาวแล้ว เขาก็เริ่มอย ากได้น้อง วันไหนที่น้องฟีนิกซ์ มาเขาก็จะช่วย

เ ลี้ยง ช่วยอุ้ ม ช่วยดูแ ล ส่วนจะรับเป็นลู กบุญธsรมนั้นในอนาค ตค่อยว่ากัน เป็นคsอบครัวที่น่ารักมากค่ า

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น