“น็อต วิศรุต”เคลื่อนไ หวเเล้ว

“น็อต วิศรุต” เคลื่อนไ หวเเล้ว หลังเห็นหน้า “น้องอาบิเกล” 

ต้องบอกว่าเ ห่อไม่น้อยเลยทีเดียว เมื่อ “น็อต วิศรุต” เคลื่อนไ หวเเล้ว หลัง “ชมพู่” คลอ ด “น้องอาบิเกล”

ทาย าทหมื่ นล้ าน เรียกได้ว่าเป็นอีกคู่รักที่หลายๆคนอิ จฉา สำหรับซุ ปเปอร์สต าร์เ บอร์ต้นๆอย่ าง “ชมพู่

อารย า เอ ฮาร์เก็ต” และส ามีหมื่ นล้ าน “น็อต วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์” ที่มีโ ซ่ท องคล้ องใจ 2 คนได้เเก่

“น้องสายฟ้า-น้องพายุ” เเละต้องบอกว่าในเวลาต่อมา “ชมพู่ อารย า” ประก าศข่าวดี ตั้งท้องทาย าทหมื่ นล้ าน

คนที่ 3 โดยง านนี้เธอนั้นได้โ พสต์คลิปวีดิโ อภาพอัลตร้ าซ าวน์ เเละได้ระบุข้อความว่า There’s another heart

beating inside me แปลว่า มีหัวใ จอีกด วงที่เ ต้นอยู่ในตัวฉัน ในขณะที่ส ามี “น็อต วิศรุต” ก็ได้โ พสต์อินสตร าเเ กรม

ระบุข้อความว่า a few months agoแปลว่า สองสามเดือนก่อน เเละต้องบอกว่าเ ห่อไม่น้อยเลยทีเดียว เมื่อล่ าสุด

“น็อต วิศรุต” เคลื่อนไ หวเเล้ว หลัง “ชมพู่ อารย า” คลอ ด “น้องอาบิเกล” ทาย าทหมื่ นล้ านคนที่3 โดยง านนี้

“น็อต วิศรุต” ก็ได้โ พสต์ระบุข้อความต้อนรับลู กสาวว่า 30/03/2022 เเละหนึ่งในคลิปวีดิโ อที่ทำเพื่อต้อนรับ

“น้องอาบิเกล” มีเนื้ อหาในคลิ ปว่า พายุอาบิเกล เป็นพายุลู กแรกที่ได้รับการตั้งชื่ออย่ างเป็นทางการ โดยกร มอุตุ

นิยมวิทย าของสหร าชอาณาจั กรและสาธารณรั ฐไอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งพายุดังกล่ าว

ก่ อให้เ กิดลมแ รง ฝน ฟ้าผ่-า และฝนในฤดูหนาวที่พัดปกคลุมทางเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของสกอตแ ลนด์

ท่ามกล างคนดังในวงการบันเทิงเเละชาวเ น็ต ก็ต่ างเข้ามาชื่นชมเเละเข้ามาเเสดงความยินดีกับทาย าทคนใหม่อย่ างมากมาย

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น