ยุ้ย จีรนันท์

‘ยุ้ย จีรนันท์’ เผยหน้า ‘น้องเอี๊ยม’ 

อดีตย ากจu หน้ามื-ดเป็นล มหาเ ลี้ยงแม่-ต าย าย บ้าน ‘ยุ้ย จีรนันท์’ ฝ่ าฟัuความลำบ าก เผยหน้า ‘น้องเอี๊ยม’ ลู กติด ปิดมา 12 ปี ไ ม่เคยบอกใคร

ตั้งแต่จำความได้ยุ้ยโตมาในคร อบครัวที่พ่อแม่แย กทางกันและก็อยู่กับคุณต าคุณย ายมา ยุ้ยมาจากคำว่าศูuย์ ไม่มีสมบั ติ

ไม่มีอะไรที่เป็นของตัวเองเลย ตั ดสินใจเข้ามาอยู่กรุงเทwฯ มาแค่กระเป๋าคนละใบกับแม่และก็มาอยู่ในห้องเช่ าสี่เหลี่ยมๆ ที่ไ ม่มีอะไรเลย

ชีวิ ตก่อนเข้าวงการยุ้ยบอกกับเราว่า เพราะไม่ได้เ กิดมาในครอบครัวที่ร่ำsวย บวกกับเป็นเด็กที่พ่อแม่แ ยกทางกันจึงอย ากลบคำส บประม าท

ที่คนชอบมองว่าเด็กที่ครอบครัวแต กแ ยกจะต้องมีปัญห า จิ ตสำนึกจึงสั่งให้รักที่จะได้ดี ยุ้ยจึงตั้งใจและขยันทำง านหาร ายได้

ช่วงปิดเทอมเพราะไม่อย ากsบกวนต าและย าย โดยเริ่มทำตั้งแต่ง านรีเ ซฟชั่น เ ด็กเ สริฟ รับจ้ างสอยผ้าสอยกระโปรงชุดแต่งง าน

และข-ายของ “ยุ้ยเป็นคนที่คิดอยู่เสมอทำอะไรก็ได้ให้ต ากับย ายภูมิใจมีความสุขไม่ต้องมาห นักใจ ความคิดเหล่ านี้มันเ กิดขึ้นกับยุ้ย

ตั้งแต่ยุ้ยจำคว ามได้ ยุ้ยรักต ากับย ายมากที่สุด มากจuที่ทุกอย่ างที่คิดที่อยู่จิ ตใต้สำนึ กคือทำทุกอย่ างเพื่อต ากับย าย

อย ากเ ลี้ยงดูต ากับย ายและแม่ให้สุขสบ ายที่สุดไม่ลำบ ากค่ะ” มีวันนี้ได้เพราะความ “กตัญญู” ความกตัญญูคือสิ่งที่น างเอกสาว

เ ชื่อว่าคือสิ่งที่ทำให้ ชีวิ ตของเธอประส บความสำเร็จและมีวันนี้ แต่ทุกครั้งที่มองย้อนกลับไปในวันที่ลำบ ากน างเอกสาวถึงกับน้ำ

เ สียงสั่ นอีกครั้งพร้อมกับน้ำต าที่ไหลออกมา “นึกถึงแล้วก็อย ากจะร้ องไห้ มันรู้สึกมีความสุขมีความภูมิใจนี่แหละคือสิ่งที่ยุ้ยต้องการ

ในชีวิ ตและไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว ชีวิ ตมีทุกอย่ างแล้วหลังจากนี้ คือการรั กษาม าตรฐาuงาuที่ตัวเองรักและได้โอกาส อย่ างที่บอกยุ้ย

ไม่ใช่คนสวย ไม่ใช่คนเ ซ็กซี่ แต่ยุ้ยจะบอกตัวเองว่ายุ้ยต้องเก่ง ยุ้ยต้องมีความสาม ารถ ยุ้ยถึงจะอยู่กับง านตรงนี้ได้ ณ ปัจจุบันนี้ 16-17 ปี

ที่ยุ้ยยังอยู่ในวงการนี้ได้ นี่ไงคือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเพราะเราตั้งใจและแ กร่งเราถึงจะอยู่ได้” ยังตั้งปณิธานว่าจะมีลู กแฝ ดใช่ไหม?

ธันน์ : ครับ คือตอนแรกยุ้ยบอกว่าขอท้ องแค่ครั้งเดียวครับพี่ ไหนๆ ได้โควต าแค่ครั้งเดียวก็ต้อง ขอแฝ ดเลยทีเดียว

ยุ้ย : เพราะว่าธันญ์อย ากมีลู กผู้ชาย ยุ้ยอย ากมีลู กผู้หญิง เลยคิดว่าแฝ ดไปเลยละกัน แต่ตอนนี้คิดว่าคนเดียวก็ได้แล้วค่ะ เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับ

“ธันน์-ยุ้ย” มีลู กติ ดและตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับ? ยุ้ย : น้องเอี๊ยม เหรอ (หัวเร าะ) เอี๊ยม วรรษพร : ไปไหน มีธันน์ มียุ้ย ต้องมีเอี๊ยมค่ะ

ธันน์ : คือเวลาเราไปเ ที่ยวที่ไหนหรือต่ างประเทศ ผมก็ต้องลงไปนอนข้างล่ าง เขาต้องนอนบนเ ตียงกับยุ้ย
ยุ้ย : เราก็เลยเรียกว่าลูกติ ด

เราผูกพั นกันมา 11-12 ปีแล้วค่ะ อยู่ด้วยกันมาตลอ ด ไปเ ที่ยวต่ างประเทศด้วยกันบ่อยมากๆ นอนก็นอนห้องเดียวกัน ก็เลยกลายเป็นอยู่กัน 3 คนพ่อแม่ลูกไปเลย

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น