เห็นภาพแล้วน้ำต าแท บไหล

ซึ้งน้ำใ จทีมง าน “เซียงเพ้ว เมืองสกลนคร”

การมีจิ ตที่ไม่นิ่งดูดายต่อสังค ม หรือความทุ-กข์ย ากของผู้คน และปsารถนาเข้าไปช่วยไม่ใช่ด้วยการให้ท าน

ให้เงิ น แต่ด้วยการสละเวลา ลงแ รงเข้าไปช่วย และด้วยจิ ตที่เป็นสุขที่ได้ช่ วยผู้อื่น นั่นคือการมีจิ ตอาสาเพื่อ

ผู้อื่น มีกลุ่มทีมง าน กลุ่มหนึ่งที่มีจิ ตอาสา จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของใจ ทำให้อย ากแบ่งปั นน้ำใจและกำลังก าย

ที่มี มอบให้กับน้องๆ บนดอยอย่ าง กลุ่มทีมง านของ “เซียงเพ้ว เมืองสกลนคร” โดยผู้ใช้เ ฟสบุ๊คที่มีชื่อว่า“เซียงเพ้ว เมืองสกลนคร”

เล่ าว่า ถ้าพี่ไม่เดินขึ้นมาดูที่พักหนูพี่คงไม่รู้ว่าพวกห นูลำบ ากขนาดนี้ น้ำต าแท บไหล น้องๆอยู่กันได้อย่ างไร

ประเทศไทยเรายังมีโ รงเรียนที่ลำบ ากและข าดแคล นอย่ างนี้อีกเหรอ นี่ขนาดไม่ใช่ประเทศตัวเองแท้ๆแต่น้องๆ

ยังให้ความสำคัญกับการเรียน ยังดิ้นร นเดินข้ามน้ำข้ ามภูเขามาเรียนซึ่งไม่ใช่ใกล้ๆเลยน่ะจากรั ฐกะเ หรี่ยงมาที่นี่ เ สี่ยงกับการ โ ดนทำร้-าย

มีน้องนักเรียนคนหนึ่งเล่ าให้ฟังว่าคุณลุงกับแม่ได้เดินมาส่งก่อนจะข้ ามแม่น้ำสาละวินมาถึงฝั่ งไทย แต่ถูกทห ารคู่อ ริที่ร-บกันอยู่ตอนนี้

ทำร้-าย คุณลุงเ สียชีวิ ตก่อน คุณแม่ โ ดนทำร้-าย ที่ข-าคล าuนี้แท บเอาชีวิ ตไม่รo ดผมฟังเรื่องเล่าจากน้องน้ำต าผมไหลเลย สุดท้ ายพี่ขอให้น้องๆสู้ๆ

นะครับตั้งใจเรียน ไว้เปิดเทอม22พ.ค65เจอกันน่ะพี่จะเอา ที่นอน หม อน มุ้ง ผ้าห่ม ผ้าเ ช็ดตัว สบู่ แ ชมพู ผงซักผ้า ไปให้น่ะครับ

พี่รักหนูนะ หากท่านใดสงส าsอย ากช่วยเ หลือน้องๆทักแ ชทหาผมได้เลยน่ะครับ ขอน้อมจิ ตอนุโมทน าสาธุบุ ญกับแม่ทัwใหญ่ของเรา

KCG คิงส์คอบร้าโกลด์ เ สี่ยคอบร้ า และคุณแม่เอญ่ า พร้อมด้วยพี่น้องFCผมทุกๆท่าน ขอให้ท่านร่ำsวยตลอ ดปีโ ชคดีตลอ ดไป

กิ จการรุ่งเ รืองเ ฟื่องฟู ลูกค้ าล้ นหล าม sวย sวย sวยไปด้วยเถิด วันที่ 22 พ.ค. 2565 เวลา 06.00 น. เตรียมตัวออกเดินทาง

ไปยังโ รงเรียนแม่ก๋อน ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และโ รงเรียนบ้านห้ วยห้อม ต แม่คง อ แม่สะเรียง จ แม่ฮ่องสอน

ท่านใดที่อย ากจะร่วมเดินทางและบริจ-าคสิ่งของสาม ารถติ ดต่อสอบถามได้ที่ชื่อเ ฟสบุ๊ค “เซียงเพ้ว เมืองสกลนคร”

ขอบคุณที่มาข่าวสาร:เ ฟสบุ๊ค “เซียงเพ้ว เมืองสกลนคร”

เรียบเรียงโดย:ข่าววันนี้

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น