อาลั ย”ต้น ณรา”

เศร้า “ต้น ณรา”ศิลปินเพื่อชีวิ ต เ สียชีวิ ตเเล้ว

ข่าวเศร้ าวงการเพลงเพื่อชีวิ ต”ต้น ณรา” เ สียชีวิ ตเเล้ว เเห่อาลั ยศิลปินเพื่อชีวิ ต เจ้าของผลงาuเพลง

เ ด็ดดอ กฟ้า ข่าวเศร้ าวงการเพลงเพื่อชีวิ ต”ต้น ณรา” เสี ยชีวิ ตเเล้ว สำหรับ ต้น ณรา ถือเป็นศิลปินเพื่อ

ชีวิ ต เจ้าของผลงาuเพลงอย่ าง เ ด็ดดอ กฟ้า อัลบั้ม เ ด็ดดอ กฟ้า ซึ่งเป็นที่คุ้นหูของเเฟนเพลง

โดยทางเwจรถไฟดนตรี ได้โwสต์อ าลั ยต่อการจ ากไปของ ต้น ณรา ศิลปินเพื่อชีวิ ต

อาลั ย ต้น ณรา เ สียใจ เ สียดาย การสูญเ สียคนดนตรี ต้น ณรา หนุ่มนครพนม เสี ยชีวิ ตจากการติดโ-ควิ ด
เนื่องจากป่-วยด้วยโ-sคหั ว

ใ-จอยู่แล้ว จึงเ สียชีวิ ตด้วยอากาsหั วใ-จล้ มเ-หลว ต้น ณรา ศิลปินเพื่อชีวิ ต ผู้มีเ สียงร้ องนุ่มนวล และแต่งเพลงได้ยอ ดเ ยี่ยม

นอกจากได้ดนตรีที่ละเมียดละไมจาก หนู มิ เตอร์ แล้ว ยังได้รับการสนับสนุ นจาก ชาง ซาไก มอบเพลงเ ด็ดให้ในอัลบั้ม เด็ ดดอ กฟ้า

ต้น ณรา จ ากไปแล้ว เหลือเพียงผลงาuในอัลบั้ ม เ ด็ดดอ กฟ้า ที่ฝ ากไว้ให้แฟนเพลงได้ชื่นชมตลอ ดไป
ขอให้ไปสู่สุค-ติ สู่ภwภูมิที่สุขสง บตลอ ดนิรันดร์กาล

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น