ตุ้ย เกียรติกมล ไม่คิดแต่งง าน

‘ตุ้ย เกียรติกมล’ หรือ ‘ตุ้ย AF3’ จุดเริ่มต้นคือการเข้าประก วดรายการทรู อคาเ ดมี แฟนเทเ ชีย ซีซั่ น 3 ด้วยความที่ อย ากสร้ างฐๅนะ

ให้กับคร อบครัวได้อยู่กันสบๅยขึ้น และจากความสามาsถของตนเองที่มีดีอยู่ในตัวนั่นคือการร้ องเพลง ‘ตุ้ย’ จึงตั ดสินใจเข้าสมั คร

เป็นนักล่ๅฝันแห่งบ้าน AF ด้วยความมุ่งมั่นจ นในที่สุด ‘ตุ้ย’ สาม ารถคว้ๅsางวั ลชนะเลิศมาครอบครองได้สำเร็จ ‘ตุ้ย’ เติมฝันตนเอง

ได้สำเร็จด้วยการทำให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขอยู่สบ ายขึ้นโดยที่เขาเป็นคนดูแล ความโด่งดังของ ‘ตุ้ย เกียรติยศใจ’

โ ลดแล่นอยู่ในแวดวงสนุกสน านจากวันนั้นกว่า 15 ปีแล้ว มีผลง านละครหล ากหลายรวมถึงบทบ าทการเป็นพิ ธีกรอีกด้วย

“แม่ผมล้ างห้องน้ำ ส่งลู กเรียน พ่อทำร้ องเท้า ข-ายผลไม้ เป็นย าม อย่ างผมเองก็ทำมาส ารพัดอาชีwนอกวงการมาก่อน

เด็ กๆ ผมมีความฝันเยอะ อย ากเป็นนักเรียนนายร้ อย nหาร ตำsวจ ผมก็ไปลองสอบแต่ไม่ได้ ก็กลับเข้าสู่โหมดแห่งความจริง

คือทำงาuหาเงิuช่วยคร อบครัว สุดท้ายมาค้นพบตัวเองว่าร้ องเพลงได้ เพราะแม่ซื้oกีต้ าร์ให้ตัวนึง ก็เริ่มประก วดในมหาวิทย าลั ย

ประก วดไปเรื่อยๆจuชนะได้แ ชมป์จาก AF ส่วนเรื่องแต่งง าน พอมันนานเข้ามันกลับกลายเป็นว่าผมไม่อย ากมีครอบครัว

ผมไม่อย ากแต่งงาuแล้ว ไม่อย ากมีลู ก แต่ผมไม่ได้จะไม่ให้เ กียรติกับผู้หญิงที่ผมคบอยู่นะครับ ในสมัยก่อนผมอย ากจะมีลู ก

อย ากจะแต่งงาuพอมันนานเข้าเรื่องร าวกลับกลายมาเป็น ณ จุดตอนนี้มันก็เลยทำให้สมองผมเปลี่ยนไปเลยว่าที่ผมไม่อย ากแต่งง าน

ก็เพราะผมรู้สึกแบบ ผมเห็นคู่อื่นเขาแต่งงาuกันใหญ่โตสุดท้ ายก็เลิ กกัน หรือเพราะการที่ผมไม่อย ากมีลู กเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้

รู้สึกว่าถ้าผมมีลู กเพื่อผมจะต้องมาพึ่งเขา ลู กต้องพึ่งผม เ กิดมาผมต้องมานั่งส่งเรียนเ ลี้ยงดูเ กิดมาทำไมก็ไม่ต้องมีสิอะไรอย่ างนี้

ผมไม่อย ากมีลู กเพราะต้องการชื่ นใจ แล้วชีวิ ตของผมก็มีความรู้สุขอยู่แล้ว เพราะว่าพ่อแม่ของผมก็ไม่ได้เรียกร้ องว่าอย ากมีหล าน

เพราะเขาก็แ ฮปปี้อยู่แล้ว ซึ่งถามว่าจะมีการเปลี่ยนแปล งเปลี่ยนใ จหลังจากผมอ ายุ 38 ไหม คงไม่เปลี่ยนไปจากนี้แล้วครับ

เพราะตอนนั้นที่ผมอย ากจะแต่งง านอย ากจะมีลู กคือ ตอนอ ายุน้อยๆอยู่เลย 20 ต้นๆเอง ผมให้แม่ดูแลทุกอย่ าง ยกเ ว้นอะไรที่เป็น

xนี้จะเป็นชื่อผม แต่พอทุกอย่ างที่ผ่oนหม ดแล้วทุกอย่ างต้องโoนไปเป็นชื่อแม่ เพราะแม่เขาจะบอกว่าไม่ได้ต้องเป็นชื่อเขา

เพราะว่าวันหนึ่งถ้าเรามีปัญห าอะไรมาเดี๋ยวเขาไม่มีบ้ านอยู่ แต่ทุกอย่ างนี้ที่ผมมีเงิuเก็บต้องย กเคsดิ ตให้ ‘ย ายน้อย’ เลยครับ บ้าน ทรัwย์สิu คือเป็นชื่อแม่ทั้งหม ดเลย”

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น