หนิง ปณิต า

หนิง ปณิต า ไ ถ่ชีวิ ตโค-กระบือ

“หนิง ปณิต า” ไ ถ่ชีวิ ตโค-กระบือ 40 ตัว ส่งผลบุ ญให้  ต.ม ก่อนเผยภาพชัดๆน้ำต าวัว-คว ายไหลพรๅก

หลังได้รับการปล ดปล่อย เชื่ อว่าหลายๆคนคงยังเ สียใจกับการจ ากไปของนักแสดงสาว ที่เรียกได้ว่าเป็น

การจ ากไปแบบกะทั นหันไม่ทันได้ตั้ งตัว และถึงแม้ว่าจะผ่านมา 1 เดือนแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการสรุปสา

เห ตุการเ สียชีวิ ตที่แท้จริง  โดยการจ ากไปครั้งนี้ นับว่าเป็น ข่ าวที่เศร้ าสะเทืoนใ จของใครหลายๆคนอย่ าง

แน่นอน  รวมถึงทางด้านเพื่อนๆร่วมวงการบันเทิงและแฟนคลั บก็ยังคงเศร้ า และทำใ จไม่ได้ต่อการจ าก

ไปของนักแสดงส าว ล่ าสุดทางด้าน หนิง ปณิต า ปล่อยโ ค-กระบือ 40 ตัว ส่งผลบุ ญให้กับ ต.ม

และยังเผยได้เห็นภาพน้ำต าโ คกระบือที่เจ้าตัวบอกว่าเกิ ดมาเพิ่งเคยเห็น โดยทางด้าน หนิง ปณิต า

ได้เล่ าว่า วันนี้ไปปล่อยโ คกระบื อ 40 ตัว ให้กับสมาค มประชาค มคนต าบอ-ดแห่งประเทศไทย

ส่งไปให้คนต าบอ-ดทางเหนือได้เ ลี้ยงต่อสร้ างร ายได้สร้ างอาชีw เ กิดมาเพิ่งเคยเห็นที่เค้าบอกว่าวัว

คว ายรับรู้ได้เวลาเราไปไ-ถ่ชีวิ ตเขา เขาร้ องไ ห้ เขารับรู้ ทุกชีวิ ตมีค่ า ขอบคุณกัลย าณมิตร

ที่ร่วมบุญกันในครั้งนี้นะคะ กร าบ wระครูใบฎีก ากฤษณ์ กิตติญ าโณ พี่ๆน้องๆเพื่อนๆ ส่งผลบุญให้นู๋นะ

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น