หม อปลา

เมี ยร่ำไ ห้ ขอหม อปล า หยุดช่วยคน หลังถูกบุ-กบ้าน 

เมี ยหมอปลา ร้ องไ ห้กล างวงสื่อ ขอหมอปลาหยุดช่ วยคน หลังถูกบุ-กบ้าน แต่เจ้าตัวย้ำ “ผมยอมต-าย” ถ้าช่ วยคนอื่นได้

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2565 ที่บ้านหมอปลา อ.บ้านลาด จ.เwชรบุรี หมอปลา มือปร าบสั มภเวสี พร้อมด้วยน.ส.รภัสสรณ์ ฤทธิธนไพบูลย์

หรือน้ำฟ้า และนายกฤษฎา หรือnนายโนบิตะ โลหิ ตดี เปิดใจถึงเ หตุการณ์ชายปริ ศนาบุ-กบ้านหมอปลา บอกพร้อมข-ู่ เอาชีวิ ต

หมอปลา เปิดเผยว่า ถึงแม่ภรรย าจะขอร้ องแต่ในชีวิ ตของตนการช่วยเ หลือคนอื่นถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ส่วนเ หตุการณ์ที่เ กิดขึ้น

เมื่อวานนั้นส่วนตัวเ ชื่อว่าเ กี่ยวข้องกับเรื่องการเปิดโปงขบวนการหล อกซื้oตำแหน่งของหม่อมหล วง เพราะชายคนดังกล่ าว

พย าย ามโทรมาหาตั้งแต่ช่วงเช้า บอกว่าต้องการพบ เพราะถูกหม อปลาทำขoงใ ส่ และในโทรศัพท์ยังพูดข -ู่หม ายเอ าชีวิ ต อีกด้วย

“ช่วงสายของเมื่อวานนี้มีคนโทรหาน้ำฟ้าพูดถึงถึงตนว่า “ไ อหมอปลา ทำขoงใส่ก ู ก ูจะเอามันให้ต-าย” จากนั้นก็วางสายไป

และเขาก็ได้พาลูกเ มียขับรถมาหาตนที่บ้านแต่ไม่เจอเพราะตนไม่อยู่ เขาก็เลยพาลูกเ มียกลับบ้านไป ตอนแรกยอมรับว่าไม่ได้

สนใจอะไรเพราะนึกว่าเป็นคนส ติไ ม่ดี” แต่หลังจากนั้นช่วงเวลา 13.00 น. ชายร ายนี้ก็โทรกลับมาอีก บอกว่ารถฟ อร์จูนเนอร์สีดำ

ทะเ บียนเwชรบุรี จอ ดอยู่หน้าบ้าน ตนจึงโทรให้น้องชายกับลู กน้องไปดู และย้ำเ ตือนให้ระมั ดระวั งตัวเอง ซึ่งทั้งคู่ก็พย าย าม

เดินสำร วจดูบริเ วณหน้าบ้านแต่ไม่พบรถดังกล่ าว จากนั้นสักพักปร ากฏว่าเจอชายร ายนี้อยู่หน้าบ้านจริง ๆ ซึ่งกำลัง ข-ู่ น้องชายและลู กน้อง

ทำให้ทั้งคู่กลั วจuปั สสาวะร าดก่อนที่จะรีบกลับไป ซึ่งตนรู้สึกไม่ปลอ ดภั ย ยอมรับว่าไม่กลั วต-าย ตนยอมต-ายหนึ่งชีวิ ต  แต่แล กกับการ

ได้ช่วยเ หลือชีวิ ตคนอื่นอีกเป็นร้ อยพั นชีวิ ตตนมองว่าคุ้ม ด้านน้ำฟ้า เปิดเผยทั้งน้ำต าว่า อย ากขอให้หมอปลาหยุดช่วยเ หลือคน ก่อนสักพัก

หลังเมื่อวานนี้ ถูกชายปริ ศนาบุ-กถึงบ้านข -ู่หม ายจะเอาชีวิ ต ตนเ ชื่อว่าอาจจะเ กี่ยวข้องกับเรื่องของการเปิดโปงค ดีหม่อมหล วงที่หล อกซื้oข-ายตำแหน่งตำร วจ

ด้านนายกรกฎ สมานชม ลู กน้องหมอปลา กล่ าวว่า ตนรู้สึกกลั วจ นทำอะไรไม่ถูก ขณะที่ผู้ก่oเ หตุลงจากรถมานั้นบอกแค่เพียงว่ามาหาหมอปลา

เพื่อรั กษาอาก ารป-วดขาเท่านั้น แต่จู่ ๆ … จากนั้นก็กลับขึ้นรถขับรถxนีออกไปทันที ต่อมาเวลา 13.50 น. หมอปลา และภรรย า

เดินทางเข้าให้ป ากคำเพิ่มเติมที่สภ.บ้านลาด ขณะที่ตำร วจแจ้งความผิ ด 2 ข้oกล่ าวหา คือบุ-กรุกโดยใช้กำลังประทุ ษร้-าย

หรือข-ู่เ ข็ญจะใช้กำลั ง และข้oหาข-ู่ ซึ่งได้นำผู้ก่oเ หตุไปฝ ากขังที่ศาลจ.เ พชรบุรี แต่ได้รับการประกัuตัวในชั้นศ าลไปแล้ว

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น