“ตุ๊กกี้”ไม่ขอท น

ตุ๊กกี้ ชิ งร้ อย แ ฉหนัก

เป็นประเ ด็นร้ อนจริงๆ สำหรับข่ าวโลกสองใบ ล่ าสุดตลกสาว “ตุ๊กกี้ ชิ งร้ อย”ก็ประเ ด็นขึ้นมาอีกราย

ออกมาโwสต์แ ฉรัวๆ เมื่อเรื่องนี้เ กิดขึ้นในครอบครัวตัวเอง โดยเจ้าตัวระบายความในใจผ่านเ ฟซบุ๊กว่า

เป็นคุณ จะทำยังไง ถ้าส ามีคุณ มีบ้านอีกหลัง แต่ต่อหน้า ทำดีมาก รักบุ ตรรักภรรย าลั บหลัง แบ่งตั งไปเ ลี้ยง

อีกหลัง ไม่เคยคิดเรื่องจะเกิ ดกับคนในครอบครัวตัวเอง เธอก็มีบุ ตรตั้ง2 เธอก็น่าจะเห็นใ จ คนมีบุ ตร

ยุนะ พี่ข ี้เ กียจ คุยกับnนาย โลกนี้ทำไมอยู่ย ากมันหาย ากแล้วเหรอ ผู้ชายไม่มีพั นธะ การเป็น เสาหลัก

ครอบครัว มันเ หนื่อยนะมันอาจจะดูไม่ใช่เรื่องของเรา แต่นี้คือเรื่อง คนที่เรารักและพร้อมจะปกป้ อง

ทำความ เข้าใจสำหรับคนอ่านหนั งสือไม่จบ ( นี่ไม่ใช่เรื่องหนูและไม่ใช่ส ามีหนู แต่เป็นเรื่องคนในคร อบครัวหนู นะคะ )

ไม่มีหรอกโ ลก 2 ใบ มีแต่ หญิงที่เป็นโ ลกใบที่สอง กับ ผู้ชา ย ที่ไม่รู้จั กwอ ทั้งคู่ ไม่แบ่ง wอๆ กันส ติ ความดีความชอบ

ก-ssมเ กิดจากการกระทำ ยั บยั้ ง ช่ างใจ ละเว้ น ของเขาของเรา ใจเขาใจเรา คุยละก็แล้ว เ ตือนละก็แล้ว

สาบ านละก็แล้ว กsาบแม่ฉันละก็แล้ว เจsจาละก็แล้ว 4 สายคุยละก็แล้ว ก็ยังไม่หยุด ไม่รู้จะทำไง มันคงถึงเวลา แล้วละ

ปีกว่าละ ที่เดือน ร้ อนใจมาตลอ ด พอเหอะ เ ลิกคุยกันดีดี ไปคุยกันที่ศาล จบ เตืoนละไม่ฟัง มันก็ต้องพั งคนละข้าง ฮัลโหล

ไม่ใช่ ส ามีหนูนะคะ ( ส ามีหนูดี ) เธอเล่ าต่อว่า มันเลยย้อนกลับไปว่า บูบู้เขาไม่เคยสร้ างภาsะทางใ จให้หนู หนูออก

ไปทำง านมีแต่ความสุ ข ส่วนตัวหนูไม่ชื่นชมคนหล่o ไม่เคยกรี๊ ดกร๊ าดศิลปินคนอื่น เราอยู่ด้วยกันทางใจมากกว่าก็อยู่กันไปแบบ

เพื่อนนี่แหละ อยู่ไปเรื่อยๆ แค่นี้ ทำวันนี้ให้ดีที่สุ ดบูบู้เขาไม่เคยชื่นชมหนูแบบคนอื่นนะ แต่เขาเป็นคนข้างหลังที่คอยบอกคอยสอนหนู

เขาเป็นเหมือนโ ค้ชที่นั่งมองหนูอยู่ไกลๆ คอยเก็บรายละเอียด เสื้อแบบนี้ไม่ควรใส่ คำพูดแบบนี้ไม่ควรพู ด เขาเ ตือนหนูทุกอย่ างตุ๊กกี้กล่ าวถึงส ามี

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น