นุ่น ศิรพันธ์

สุดเศร้ า ไม่ทั นได้ล า แม้แต่กอ ดสุดท้ าย

เปิดบ้านเ กิด ‘นุ่น ศิรพันธ์’ ไม่คิดมีลู ก แwลนอ ายุ 55 เตรียมอยู่บ้านพั กคนชsา ขอแสดงความเ สียใจกับครอบครัว

ของนักแสดงสาว นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ที่เพิ่งจะเ สียคุณย าย “จันทร์ดี” ผู้เป็นที่รัก เมื่อวันที่ 12 มี.ค. ที่ผ่านมา
โดยเจ้าตัวได้

โ พสต์คลิ ปวิดีโ อสุดซึ้ง เป็นโมเ มนต์ที่มีความสุ ขกับคุณย าย เมื่อได้กลับบ้าน ที่ จ.เชียงใหม่ พร้อมเขียนแคปชั่ นว่า “กร าบล าคุณย ายจันทร์ดี

12.3.2565 หนูกำลังบินไปหานะคะ หล านนุ่น” ทั้งนี้ นุ่น ศิรพันธ์ ก็ได้เล่ าย้อนความทร งจำดีๆ ในวั ยเ ด็กเ ด็กๆ ยอมรับว่าติดย ายมากว่า

“เด็กติดย าย แม่ชอบเล่ าให้ฟังว่าตั้งแต่แรกเ กิด แม่ต้องให้ย ายมาช่ วยเ ลี้ยง เพราะแม่ต้องขึ้นไปสอนบนดอย เอานุ่นขึ้นไปด้วยไม่ได้

ส่วนใหญ่ย ายก็จะเ ลี้ยงนุ่นแล้วเสาร์-อาทิตย์แม่ถึงจะลงจ ากดอยมาเ ลี้ยงนุ่นต่อ จ นแม่ย้ ายลงมาสอนในเ มืองเชียงใหม่ จ นย้ ายไป

ลำปางถึงได้แย กกับย าย ยังจำความได้เลยว่ารอวันศุกร์จะได้นั่งรถจากลำปางกลับเชียงใหม่ไปหาย าย และเวลาจะกลับลำปางทีไรก็ร้ อง

ไห้ทุกที จากกลับเชียงใหม่บ่อยๆ ก็นานๆ กลับที แต่ทุกครั้งที่กลับไปย ายก็จะต้องพูดว่า “ขอให้ลูกหลาน อ ายุมั่นขวัญยืนเน้ออออ

อยู่ดี สบ าย ทุกผู้ทุ กคนเน้ออออ” พูดจ นนุ่นท่องพร้อมย ายได้ตลอ ด และจะใ จห ายทุกครั้ง เวลาที่ต้องเข้าไปบอกย ายว่าจะกลับแล้ว

และนั่งรถไปสนามบิน ย ายจะออกมายืนโ บกมือหน้าบ้านจ นรถออกไปสุดสายต า ความทร งจำเหล่ านี้จะอยู่กับหัวใ จของหนูนะคะ

หนูคงเศร้ าบ้าง เพราะคิดถึงย าย แต่ทุกครั้งที่คิดถึง หนูก็ยิ้มนะคะ เพราะที่ผ่านมาความทร งจำของเรามีแต่เรื่องดีๆ ทั้งนั้น ขอบคุณที่เ ลี้ยงหนู

ดูแลสั่ งสอนหนูมานะคะ หนูก็จะเป็นหลานย ายที่ดี ดูแลแม่ ดูแลพ่อ ดูแลน้อง ดูแลหล าน เ ขยท็อปของย าย ดูแลญ าติพี่น้องของเราทุกคน

ให้อยู่ดีสบ ายทุกผู้ทุกคนให้ดีที่สุดค่ะ รัก หลานนุ่น” นักแสดงสาว นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา และสามีหนุ่ม ท็ อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร

คู่รักที่รู้จักกันมาย าวนานกว่า 15 ปี แม้ว่าทั้งคู่จะหวาน จ นหลายคนเชียร์ให้มีลูก แต่ยังไงเจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่อย ากมี โดยให้สัมภ าษณ์

ถึงชีวิ ตบั้นปล าย ที่อย ากจะไปหาบ้านพั กชรๅในวั ย 55 ปี เพื่อความสะดวกสบ าย เ อื้ออำน วยต่อการแwทย์ สำหรับสังค ม

ผู้สูงอ ายุและบุ คคลที่ไม่มีลู ก เอาจริง ๆ ตั้งแต่เป็นแฟนกันมา 15 ปี ไม่เคยได้ดอ กไม้จากเขาเลยค่ะ แต่เจ้าตัวก็เผยว่า

เธอนั้นไม่ ได้อย ากได้ แต่เจ้าตัวก็เผยว่าเธอนั้นไม่ได้อย ากได้ แค่นี้เธอโอเคแล้ว แต่ละคนไม่เหมือนกัน แค่ถามว่ากินข้ าว

หรือยังแค่นี้เราก็มีความสุ ขมากแล้ว แ ฮปปี้ ใช้ชีวิ ตคู่สองส ามีภรรย า แพ ลนบั้ นปลายชีวิ ต ไม่ให้เดืoดร้ อนใคร

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น