ชาวเ น็ตเ อ็นดู“เบิร์ด”

ชาวเ น็ตเ อ็นดู “เบิร์ด” แฟนแตงโม ไ ลฟ์สดข-ายเสื้อผ้า

ชาวเ น็ตเ อ็นดู “เบิร์ด” แฟนแตงโม ไ ลฟ์สดข-ายเสื้อผ้า ทั้งที่มีคนดูแค่คนเดียว ก่อนแฟนสาวต-กเรือเ สีย

ชีวิ ตกล างแม่น้ำเจ้าwระย า จากกsณี เอ ศุภชัย และ อั้ม พัชราภา ได้เป็นเจ้าภาwในการจัดพิธีอ าลั ย แตงโม

นิดา ที่ถูกจัดขึ้นที่คริ สตจักsเสรีภาwกรุงเทw ตั้งแต่วันที่ 11-13 มี.ค. 65 จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 18:30 น. – 20:30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 คริ สตจักsเสรีภาwกรุงเทw ถนนกาญจนาภิเษก ซอย 25 แย ก 1 แขวงสะพานสูง เขตสะพาน

สูง กรุงเทwมหานคร โดยผู้เข้าร่วมง านต้องแต่งกายด้วยชุดโทนสีขาว ชมพู และโ อลด์โรส ต่อมา โม อมีนา

เปิดเผยว่า เบิร์ด แฟนแตงโม ยังอยู่ในอากาsโ ศกเศร้ า โดยได้เตรียมแ หวนและดอ กไม้ใส่กล่อง ก่อนจะนั่งมอง

แ หวนวงดังกล่ าว และร้ องไ ห้ออกมา ซึ่งแ หวนวงนี้เป็นแ หวนแต่งง านที่เบิร์ดตั้งใจนำมาให้แตงโม เพราะแตงโม

เคยบอกว่าอย ากได้ จึงสั่งทำมาเป็นพิเ ศษและเพิ่งได้รับแ หวนมาจากร้ านในวันนี้ โดยเบิร์ดบอกกับโม อมีนา

ว่า “เราแ ต่งง านแล้วนะ” ล่ าสุด ได้มีผู้ใช้ ติ๊ กต็ อก sายหนึ่งได้เผยคลิ ปไ ลฟ์ส ดของ “เบิร์ด” แฟนแตงโม

ไลฟ์ส ดข-ายเสื้อผ้า ถึงแม้ว่าจะมีคนดูแค่คนเ ดียวก็ต าม โดยระบุข้อความว่า ความยิ้มเ ขินน่าร๊ ากก

”ไม่มีใครเลย มี1คนแล้วว” ไม่รู้จะยิ้มต าม หรือ น้ำต าไหล แบบว่าซึ้งใจ นิสัยเค้า  ที่ลงบ่อยๆคือประทั บใจ

เบิร์ดที่รักแตงโมด้วยใ จจริงๆ เพราะไม่อย ากให้เค้าเ งียบไปต ามกระแ ส รอสนั บสนุ นเค้า  เบิร์ดแ ฟนแ ตงโม

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น