กระติก เขียนก าร์ดถึง เเตงโม

กระติก เขียนก าร์ดถึง เเตงโม เเนบในช่ อดอ กไม้

เปิดข้อความก าร์ดในช่ อดอ กไม้ของกระติก ร่วมงานพิธีไว้อาลั ย เเตงโม นิดา เขียนด้วยล ายมือ

“ก-ูกับมึ งมากกว่าเพื่อน มันคือครอบครัว” 11มี.ค.65 อัพเดทล่ าสุด งานพิธีไว้อาลั ย “แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์”

ที่คริ สตจั กรเสรีภาwกรุงเทw เขตสะพานสูง โดยการจัดง านในวันนี้ได้รับความช่วยเ หลือจากหลายฝ่ าย

ซึ่ง เอ ศุภชัย ได้ให้ควาทช่วยเ หลือในการออกค่ าใช้จ่ ายและเป็นเจ้าภาwในการจัดพิธีไว้อาลั ย

รวมถึงจะมีการตsวจ เ อ ที เค แ ก่ผู้ที่เข้ามาร่วมง านทุกคน ส่วนของชำร่ วยภายในงานนั้น

คือหนั งสือรวมรูปภาwของแตงโม ซึ่งทุกรูปนั้นเป็นการตั ดสินใจของ” แม่แตงโม”

ซึ่งในง าน กระติก ก็ได้เดินทางมาร่วมอาลั ย เเตงโม นิดา ซึ่ง “กระติก” อิจศรินทร์ จุฑาสุขสวัสดิ์

อดี ตผู้จัดการ “แตงโม นิดา” ได้แต่งชุดสีขาว มาพร้อมช่ อดอ กไม้เป็นดอ กไฮเ ดรนเ ยีย จากนั้น “กระติก”

ไปยืนอยู่หน้ ารูป “แตงโม”บริเ วณหน้าเวที และยืนร้ องไ ห้ ก่อนที่จะกลับมานั่งที่เก้าอี้ร้ องไห้ต่อ

ซึ่งเพื่อนๆก็ต้องเข้ามาช่ วย ปล อบกระติก ทั้งนี้ได้มีการโฟกั สไปที่ช่ อดอ กไม้ของกระติก

ซึ่งมีก าร์ดเขียนข้อความบางอย่ างไว้ ถึง เเตงโม เขียนด้วยล ายมือไว้ด้วย ใจความคร่ าวๆอ่านได้ว่า

” ดีใจนะที่ก-ูอยู่ในช่ วงชีวิ ตของมึ ง เเละมึ งอยู่ในทุกช่ วงชีวิ ตของก-ูเช่นกัน เเบ่งปันน้ำต า ร อยยิ้ม”

“ก-ูกับมึ งมากกว่าเพื่อน มันคือครอบครัว” … วันนี้มึ งไปอยู่กับwระเจ้าเเล้ว อยู่ในดินเเดนส วรรค์ …

cr.ภาพ:ออยศรีและผ อ ง เ ผื อ ก

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น