ส่องโ ฉมหน้าทาย าทสื บสกุล

ส่องโ ฉมหน้าลู ก 4 คน ทาย าท ทาย าทสื บสกุลของ “สรพงศ์ ชาตรี” 

วันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องโ ฉมหน้าลู ก 4 คน ทาย าท “สรพงษ์ ชาตรี” อดี ตwระเอกดังในตำน าน หน้าต าดี

ถอ ดแบบพ่อ ถอ ดแบบแม่ ที่น้อยคนจะเคยเห็น เรียกได้ว่าเป็นข่ าวเศร้ าของวงก ารบันเทิง เมื่อ “สรพงศ์ ชาตรี”

อดี ตwระเอกดังในตำน าน ได้เ สียชีวิ ตเเล้ว ในวั ย 73 ปีที่โ รงพย าบาลบำรุงราษฎร์ สุขุมวิท โดย “สรพงศ์ ชาตรี”

จ ากไปอย่ างสง บจากโsคมะเ.ร็งปอ ดแล้ว ท่ามกล างความเ สียใจอาลั ยของวงการบันเทิง

เเละคนไทยทั้งประเท ศ ในขณะที่ทางด้ านของ “ขวัญ พิมพ์อัปสร” ลูกสาว “สรพงศ์ ชาตรี”

นั้นได้โwสต์เป็นครั้งแรก หลังสูญเสี ยคุณพ่อตลอ ดกาล โดยงานนี้เธอนั้นก็ได้โwสต์ภาพจับมือคุณพ่อ

พร้อมกับรูปอิโ มจิสี ดำ ท่ามกล างคนในวงการบันเทิงที่เข้ามาเเสดงความเ สียใ จอย่ างมากมาย

เเละเป็นที่ทร าบกันดีว่า “สรพงษ์ ชาตรี” มีลูกทั้งหม ด 4 คน คือ “ขวัญ พิมพ์อัปสร” , “เอิง พิศุทธินี”,

“เอม พิศรุตม์” และ “อั้ม พิทธกฤต เทียมเศวต” ซึ่ง “ขวัญ พิมพ์อัปสร” ลูกคนแรกเ กิดกับ “ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์”

ส่วนลูกคนที่ 2-4 เ กิดกับ “แอ๊ด พิมพ์จันทร์ ใ จวงศ์” ปัจจุบัน “สรพงษ์ ชาตรี” สมsสกับ “ด วงเดือน จิไธสงค์”

รองมิสไ ทยแลนด์เ วิลด์ พ.ศ. 2529 และรองนางสาวไทย พ.ศ. 2530 วันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่ องโฉมหน้าลู ก 4

คน ทาย าท “สรพงษ์ ชาตรี” อดี ตwระเอกดังในตำน าน หน้าต าดีถอ ดแบบพ่อ ถอ ดแบบแม่

ที่น้อยคนจะเคยเห็น งานนี้จะเป็นอย่ างไรบ้าง เราไปชมพร้อมกันเลย

“ขวัญ พิมพ์อัปสร”

“เอิง พิศุทธินี”

“เอม พิศรุตม์ – อั้ม พิทธกฤต เทียมเศวต”

“เอม พิศรุตม์ – อั้ม พิทธกฤต เทียมเศวต”

ขอบคุณรูปภาพ:SorapongChatree Club- สรพงศ์ ชาตรี / Thai Movie Posters/ สรพงษ์ ชาตรี wระเอกในด วงใจ – fc

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น