พี่ชายแตงโมไม่ย อมแ พ้

พี่ชายแตงโมมาแล้ว โ พสต์ล่ าสุด “ผมไม่เคยบอกว่าถ อย”

พี่ชายแตงโมขึ้นเดือ ด หลังดร าม่าเททน ายตั้ม “ผมไม่เคยบอกว่าถ อย ยังทำเพื่อน้องเต็มที่” ทิ้ งท้ายยังมีความหวั ง เ ชื่อในก ฏแห่งก-ssม

พี่ชายแตงโมขึ้นเดือ ด โ พสต์แล้วครั้งแรก หลังมีดร าม่าเททน ายตั้ม “ผมไม่เคยบอกว่าถอ ย ยังทำเพื่อน้องเต็มที่” ทิ้ งท้ายยังมีความหวั ง

เ ชื่อในก ฏแห่งก-ssม โดยก่อนหน้านี้ทน ายตั้มได้โ พสต์เปิดตัวบุ คคลสำคัญที่จะมาช่วยต ามค ดีแตงโมต-กเรือ ซึ่งก็คือคุณต่อย ดายศ

พี่ชายแตงโม แต่ในคืนวันเดียวกันทน ายตั้มได้ออกมาโwสต์ว่าตนโ ดนเทแล้ว ระบุ ยิ่งกว่าผิ ดหวัง สรุปผมโดนเ ทแล้วครับ

ผมเข้าใจว่าเลืoดข้นกว่าน้ำ ขอโ ทษพี่ๆนักข่ าวที่ทำให้เ สียเวลา พรุ่งนี้คงต้องขอยกเ ลิกไปก่อน แต่ผมในฐานะพี่คนนึงที่ต่อสู้

เพื่อต ามหาความจริงให้น้องแตงโม คงไม่หยุ ดแน่นอนครับ แต่ต้องกลับมาคิดทบท วนอีกทีถึงเรื่องที่ผ่านมา สำหรับพรุ่งนี้ผมขอพักซั กวันก่อน เดี๋ยวมีแร งแล้วมาลุ ยต่อกันนะครับ

เราจะไม่ย อมแ พ้ถึงแม้วันนี้เราจะหม ดแ รง

“ความหวั งเดียวของโม ออกมาช่ วยผมทีเถอะ” หลังจากนั้นทำให้กระแ สโซเ ชียลหันไปโ จมต ีพี่ชายแตงโม ท วงถามเ หตุผลที่เททน ายตั้ม

ไหนบอกว่าจะสู้เพื่อน้องสาวเป็นครั้งสุดท้ าย ต่อจากนั้นทน ายตั้มได้พูดถึงเรื่องที่เ กิดขึ้นว่า “พี่ชายแตงโมถ อนตัวไปว่า

มีปั ญหาการโwสต์เ กี่ยวกับแม่แตงโม ก็คิดไว้แล้วว่าเขาอาจจะไม่สบ ายใจ” ทน ายตั้ม อธิบายถึงเรื่องนี้ว่า เขาปฏิเ สธและเปลี่ยนใ จ

ให้เ หตุผลเรื่องของคร อบครัว เพราะว่าคุณแม่น่าจะเป็นล มด้วย เขากลั วว่าเดี๋ยวคุณแม่จะเป็นอะไรไป เขาบอกว่าคุณแม่เป็นลม 3 ครั้ง

หลังจ ากรู้ว่าเขามาพบกับตนเพื่อจะขอความเป็นธ รรมให้กับแตงโม ซึ่งแม่เขาเ ชื่อมั่นในตำร วจ ตำร วจมาแนวไหนคือถูกใจคุณแม่ห มด ทีนี้พอพี่ดายศมาหาตนเขาเลยไม่พอใ จ เ กิดกระท บกระทั่ งกัน

แต่ทว่าล่ าสุดวันที่ 9 มี.ค. 2565 พี่ชายแตงโม ได้ออกมาโwสต์แล้วล่ าสุดหลังเ กิดดร าม่า ยืนยั นไม่เคยพูดว่าจะถอ ย ดังนี้

“ผมไม่เคยบอกว่าถอ ย” ยังทำเพื่อน้องเต็มที่
ต ามที่มีกฎหม ายรองรับให้ทำได้

ผมยังคงมีความหวั งในกระบ วนการยุติธ รรม  ผมยังเ ชื่อในก ฏแห่งก-ssม ขอบคุณทุกคนที่ยังติดต าม

และช่วยเ หลือส่งข้อมูลให้ตำร วจต่อไป ขอบคุณทุกคนจ ากใจครับ

ขอบคุณ:DayosDechjob และ ษิทรา เ บี้ยบังเ กิด เลขาธิการมูลนิธิทีมง านทน ายประชาช นฯ

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น