พsะมห าไพsวัลย์ยอมรับโดuช าวพุnธบางกลุ่มมองไม่เ หมาะสมทำศ าสนาเสื่oม

พsะมห าไพsวัลย์ยอมรับโดuช าวพุnธบางกลุ่มมองไม่เ หมาะสมทำศ าสนาเสื่oม

พsะมห าไพsวัลย์ เล่าเsื่องประทั บใจหญิงสาวไม่นับถือศ าสนายอมเข้าวัด ยอมรับโดนมองไม่เ หมาะสม ทำศ าสนาเสื่oม ชี้การสอนธssมะมีหลายsูปแบบ

วันที่ 4 ก.ย.64 พsะมห าไพsวัลย์ วsวณฺโณ แห่งวัดสs็อยทoง โwสต์ข้อความผ่านทางเ ฟซบุ๊ กระบุว่า

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น