ยืนยันข่ าวแม่ที่ที่แ ท้จริง

น้องสาวอ้ างเป็น “แม่แตงโม” ยืนยั นข่ าวลื อ 

น้องสาวอ้ างเป็น “แม่แตงโม” ยืนยันข่าวลื อ พี่สาวเ สียชีวิ ตปี 54 คือแม่ตัวจริง หลังwลัดต-กเรือเ สียชีวิ ตกล างแม่น้ำเจ้าwระย า

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้ าวงการบันเทิง เมื่อโลกออนไ ลน์ได้มีการแ ชร์ข่าวของนักแสดงสาวชื่อดัง “แตงโม นิดา”

หลังจ ากล่ องเรือเมื่อช่วงกล างดึกวันที่ 24ก.พ.65 ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้จึงsะดมกำลังช่วยกันต ามหาอย่ างเต็มความสามาsถ

ต่อมา ชาวเ น็ตได้ขุ ดนำข่ าวเก่าปี 2558 ออกมาพูดถึงอีกครั้ง หลังมีกระแ สวิwากษ์วิจาsณ์ “พนิดา ศิริยุทธโยธิน” คุณแม่ของคุณแตงโมในปัจจุบัน

ว่าสรุปแล้วคือแม่ตัวจริงของคุณแตงโมหรือไม่ หรือที่แท้จริงแล้วจะเป็นหญิงสาวชาวจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้จากไปแล้วนั้นต ามข่าวลื อ

ล่ าสุด นางสีไพร ไชยมงกุฎ อ ายุ 49 ปี น้องสาวแท้ ๆ ของนางไพรัช ไชยมงกุฎ ซึ่งอ้ างว่าเคยเป็นอดี ตภรรย าของ นายวีระศักดิ์ สุวรรณพร พ่อของแตงโม

อ าศัยอยู่ที่หมู่บ้านโพธิ์มูล ต.คำน้ำแซ บ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ได้เปิดใ จกับร ายการทุ บโต๊ะข่าว ช่ องอมรินทร์ 34 ระบุว่า

พี่สาวพบรักและอยู่กินกับ นายวีระศักดิ์ สุวรรณพร ที่มีอาชีwเป็นวิศวกร จ นให้กำเนิ ดพย านรักขึ้นมา 1 คน คือน้องแตงโม ต่อมาทั้งคู่มีปัญห า

sะห องsะแ หงกันจ นต้องเ ลิกsากันไป น้องแตงโมไปอยู่ในความดูแลของพ่อ คือนายวีรศักดิ์ ตั้งแต่ 4-5 ขวบ ซึ่งตลอ ดเวลา นางไพรัช พี่สาวตน

ได้พย าย ามติ ดต่อกับน้องแตงโมตลอ ดเวลา แต่ถูกนายวีระศักดิ์พย าย ามไม่ให้แม่ลูกเจอหน้ากัน กระทั่งนายวีระศักดิ์ย้ ายบ้านไปอยู่ที่อื่น

ต่อมาพี่สาวได้ประส บอุบั ติเ หตุและจ ากไปเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนปี 2554 ก่อนที่พี่สาวจะจ ากไป พี่สาวร้ องคร่ำคร วญว่าอย ากจะเจอลูกสาวที่จ ากกันมานานหลาย 10 ปี

ตั้งแต่ลูกสาวยังเล็ก ซึ่งได้ตั้งชื่อลูกสาวเอาไว้ว่า “วันวิสา สุวรรณพร” หรือ “แตงโม นิดา” ตนกับญ าติจึงพย าย ายามติ ดต่อให้คุณแตงโมมากร าบแม่

เป็นครั้งสุดท้ าย เพราะคิดว่าคุณแตงโมยังไม่ทร าบว่าแม่บังเ กิดเกล้ าได้จ ากไปแล้ว แต่สุดท้ ายเรื่องก็กลับเ งียบ เนื่องจ ากหลังเป็นข่ าวพ่อของคุณแตงโมไม่ย อมรับ

และปฎิเ สธ ซึ่งทางญ าติ ๆ ก็ไม่รู้จะทำอย่ างไร เนื่องจากหลักฐ านต่ าง ๆ ถูกนายวีระศักดิ์เอาไปหม ด และสุดท้ ายเรื่องก็เ งียบ หลังจ ากได้ยินข่าว

การจ ากไปของคุณแตงโมก็เ สียใจมาก โดยตนเองนั้นยังคงเชื่ อว่าคุณแตงโมเป็นน้องแตงโม ลูกสาวของพี่สาวจริง ๆ เนื่องจ ากเธอเป็นคนนำน้องแตงโมไปเ ลี้ยงดู

อยู่กับคุณวีระศักดิ์และพี่สาวที่กรุงเ ทพฯ ตั้งแต่น้องลืมต าดูโ ลก ยังจำตำห นิบริเ วณหัวเข่ าซ้ ายของน้องได้ มีลักษณะคล้ ายไ ฝเล็ก ๆ บนเข่ า

และป านแดง เคยพย าย ามสอบถามผู้จัดการของคุณแตงโม ขณะนั้นถึงตำห นิดังกล่ าวแล้ว ซึ่งได้รับการยืนยั นว่ามีอยู่จริง ตัวเองก็ไม่รู้จะไปเอาหลักฐ าน

ที่ไหนมายืนยั น และเวลานั้นเป็นข่ าวอีกฝ่ ายจะเอาเรื่องฟ้ องร้ อง จึงจำเป็นที่จะต้องถ อยออกมา แต่ถามว่ายังเ ชื่ออยู่ลึ ก ๆ ไหมว่าคุณแตงโมคือน้องแตงโมเ ด็กหญิงในวันนั้น ตัวเองค่อนข้างเชื่ อมั่น

ขอบคุณ:ทุ บโต๊ะข่าว ช่ องอมรินทร์ 34

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น