แม่แตงโม

เ กิดอะไรขี้น “แม่แตงโม” ลั่ นกล างรายการ 

แม่แตงโม เ ผยกล างร ายการคืนวันเ กิดเ หตุกับแตงโม นิดา ลูกสาว ลั่ นยังไม่ให้อภั ย ฮิปโป ไม่ไว้ใ จทั้ง แอนนา และ ฮิปโป

ในร ายการโ หนกระแ สวันที่ 4 มี.ค. 65 หนุ่มกรรชัย พิธีกรได้คุยกับแม่แตงโม เ ผยว่าตอนนี้แม่โอเคดีขึ้นบ้าง

– แม่ทร าบเรื่องแตงโมได้ไง หล านสาวไ ลน์มาบอกว่าทร าบข่ าวน้องโมหรือยัง เลยโทรไปเ ช็คกับเพื่อนเลยรู้ว่าน้องโมต-กเรือ แม่ก็ยังไม่เ ชื่อว่าเป็นลูกเรา

เลยตั ดสินใจแต่งตัวเลย ไปถึงต ี 4 เจอคนเยอะแ ยะเลย เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าโมต-กเรือ แม่ก็ช็oคร้ องไห้โฮเลย

คุณแม่จะอยู่ในสภาwไหนแต่แม่ยินดีจะตอบคำถามแม่ให้เ กียรตินักข่ าว

– ตอนนั้นมีโทรศั พท์โ ทรมาหาแม่ บอกว่าเ ชิญคุณแม่ไปอีกท่า(NBC)ได้ไหม คุณแม่จะได้พบบุ คคลสำคัญ และ

พบแตงโมด้วย เค้าก็เอารถมาเปิดประตูรอเลย ไปถึงก็ไม่มีน้องโม มีแต่พวกที่มาฉุ-ดมาขอร้ อง มีฮิปโป และเพื่อนๆ

– แม่ไม่ค่อยสนิ ทกับกระติก แต่รู้ว่าเป็นเพื่อนเป็นผู้จัดการส่วนตัว วันนั้นแม่ไม่รู้กระติกอยู่ที่ไหน เค้าไปคุยกันมา

แล้ว เค้าคุยกันต ี 1 แม่ไปถึงต ี 4 ถามคว ามรู้สึ กว่าแม่คิดว่าเค้าไปคุยเรื่องอะไร เค้ามานั่งอ้ อนว อนเรา ฮิปโป

นุช และเพื่อนเค้า ว่าอย่ าให้ข่ าวได้ไหม แม่ถามว่าทำไมถึงไม่ให้ข่ าวลูกแม่ต-กน้ำทั้งคน แม่โ มโ-หเลยบอก ชั้ น

จะให้ข่ าว ให้มันเป็นเรื่องของธ รรมช าติเลย เค้าก็ค่อยๆห ายกันไปทีละคน – แม่ไ ม่ไว้ใ จทั้งแอนนา ฮิปโป อร หรือ

เพื่อนเค้าทั้งหล าย กระติกด้วย ก็เค้าwวกเดียวกัน เค้ากลับมาเอาแมวที่บ้านน้องโม เค้ามาด้วยกันกับฮิปโป

– แม่เนี่ยอยู่นิ่งๆ แม่พบตำร วจอย่ างเดียว แต่สองสามคนนั้นเค้าคุยกันตลอ ด เมื่อข่ าวแ ดง เจอศ-wแล้ว เค้าถึงมี

คุยกับแม่ ทั้งแอนนาและฮิปโป คุยกันทางโทรศั พท์ เค้าก็ขอโ ทษ สำหรับฮิปโป แม่ให้อภั ย 50เ ปอร์เ ซ็นต์

– การจัดง านศ-wน้องโม จริงๆเค้าต้องมาถามแม่ก่อนจะให้เค้า เค้ามีสิ ทธิ์อะไรเค้าต้องมาถามแม่ก่อน เค้าไปให้ข่ าวได้ไง ตอนนี้ทุกอย่ างต้องผ่านแม่หม ด

ขอบคุณ:ร ายการโ หนกระแ ส

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น