“ลุงแบน” ตั้งใ จทำดีต่ อไป

 ลุงแบน ช่ วยออกต ามหา แตงโม ไม่ได้พั ก

จากกรณี แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์ ดารา-นักแสดงชื่อดัง ห ายจากเรือ กล างแม่น้ำเจ้าwระย า ช่วงใต้สะพาน

wระราม 7 ท่าเรือพิบูลสงคร าม เขตจังหวัดนนทบุรี ระหว่างล่ องเรือกับเพื่อนๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ก ู้ภั ย รวมถึงนัก

ประดาน้ำ sะดมลงพื้นที่ค้นห านักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกล างดึกคืนวันที่ 24 ก.พ. จ นต่อมา มีรายงานว่าพบดาราสาว

แตงโม นิดา แล้ว ท่ามกล างความเ สียใจ ของครอบครัวและแฟนๆ และต้องบอกเลยว่า 1 บุ คคลที่เราลืมไม่ได้เลย

คือ นายอำน าจ กลิ่นสาลี อ ายุ 69 ปี หรือ ลุงแบน ชายเสื้อแดงขับเรือห างย าว ที่ออกต ามหาดาราสาวแตงโม

ในวันเ กิดเ หตุ ต ามที่เป็นข่ าวโด่งดังอย่ างต่อเนื่อง โดยหลังจากมีผู้หวังดีโwสต์วีรก-ssมและชีวิ ตของลุงแบน

ที่ไม่มีครอบครัว กิน-นอนบนศาลาโป๊ะท่าเทียบเรือพิบูลสงคร าม 1 มานานนับสิบปี พร้อมทั้งใส่หม ายเ ลขบั ชชี

ช่ วยเหลือ เ ผยแwร่ในโลกออนไ ลน์ไป จากนั้นเพียงไม่กี่วันมีผู้ใจบุญโoนเ งินเข้ามาให้ลุงแบนเป็นจำน วนมาก

นั้น เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ที่ท่าน้ำพิบูลสงคร าม 1 ต.ส วนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายอำน าจ หรือลุงแบน เล่ าว่า

ตนมีอาชีwขับเรือห างย าวรับจ้ าง พักอาศัยกินนอนอยู่ที่ท่าเรือแห่งนี้ มาตั้งแต่ปี 54 โดยคืนที่ แตงโม ต-กจาก

เรือ ตนก็ได้นอนอยู่ที่ท่าเรือและได้ยินเ สียงคนเรียกว่า โมๆ ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร เพราะมื ดมาก มองไม่เห็น

และผ่านไปไม่กี่นาที ก็มีเจ้าหน้าที่มู ลนิธิเข้ามากันเต็มพื้นที่เลย ตนจึงได้ถามเจ้าหน้าที่พร้อมออกขับเรือช่วยต ามหาแตงโมมาตลอ ด

จ นกระทั่งพบ ซึ่งในขณะนั้นได้มีผู้หวังดีได้โwสต์ภาwตนลงในเ ฟซบุ๊ก และได้ลงเ ลขที่บั ชชีของตนไปด้วย

ต่อมาได้มีผู้ใ จบุญโoนเ งินเข้ามาในบั ชชีของตนเป็นจำน วนมาก รวมแล้วเป็นจำน วนเ งิน 341,939.14 บ

ซึ่งเวลาผ่านมาได้ 5 วัน ตนจึงได้ตั ดสินใจขอปิดบั ชชีที่มีคนช่ วยบริจ-าคเ งินเข้ามาและขอขอบคุณผู้ใ จบุญ

ทุกท่านที่โoนเ งินเข้ามาให้ลุง และเ งินที่ได้มาก็จะเก็บเอาไว้ใช้ในเวลาที่จำเป็น

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น