แม่แต๊งค์ พู ดในสิ่งที่ถูกต้ อง

กล ายเป็นเ รื่องที่หลายคนพูดถึง และให้ความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับเรื่องร าวของ

อดี ตนักแสดงสาว อย่ าง “แตงโม นิดา” ที่ตอนนี้ได้จ ากไปแล้ว หลังจากเ หตุไม่ค าดคิด

ขณะกำลังล่ องเรือเ ที่ยวอยู่กับเพื่อน และผู้จัดก ารส่วนตัว อย่ าง “กระติก อิจศรินทร์”

สร้ างความใจห าย และความเ สียใจให้กับแฟนละคร ครอบครัว คนรัก และเพื่อนในวงก าร

ไม่น้อยเลยทีเดียว โดย “คุณวรกร จาติกวณิช” เป็นคุณแม่ของนักแสดงหนุ่ม อย่ าง “แต๊งค์ พงศกร”

ซึ่งเป็นอดี ตคนรักของแตงโม แม้ว่าจะเ ลิกsากันไปนานมากแล้ว และต่ างก็ไปเริ่มต้นกับคนใหม่แล้ว

แต่ความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันยังอยู่เหมือนเดิม คุณแม่ของแต๊งค์เองก็ยังรัก และเ อ็นดูแตงโมเสมอ

ยังมีการพูดคุย และไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆ โดยคุณแม่เล่ าว่าครั้งสุดท้ ายที่ได้คุยกัน

คือเมื่อเดือนก่อน ซึ่งแตงโมนั้นได้เชิญให้ไปร่วมง านรับปริญญ าของตัวเอง แต่ก็น่าเ สียด าย

ที่แตงโมมาจ ากไปก่อน ทั้งนี้คุณแม่เป็นภรรย าของ “คุณกรณ์ จาติกวณิช” ซึ่งมีตำแ หน่ง

ใหญ่ของบ้านเรา และที่หลายคนสงสัยคนที่อยู่บนเรือว่าทำตัวไม่ป กติ และไม่ย อมพูดความจริง

ทุกคนก็เชื่ อว่าความจริงจะต้องถูกเผยออกมาในอีกไม่นานนี้อย่ างแน่นอน เพราะทุกคน

ต่ างก็ช่ วยกันค้นห าความจริงกันอย่ างเต็มที่ ยังไงก็ต้องรอให้ทุกอย่ างตร วจสอบ

ให้เรียบร้ อยก่อน สุดท้ ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับค รอบครัว และคนรักของแตงโมด้วยค่ะ

เชื่ อว่าแตงโมจะอยู่ในใจของทุกคนตลอ ดไปอย่ างแน่นอน เพราะเธอเป็นคนดีคนหนึ่งเลย

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น