หลักฐ านสำคัญหาย

หลักฐ านสำคัญค ดี ‘แตงโม’ ต กน้ำห าย ทำล่องเรือจำล องเ หตุการณ์ชะงั ก

ความคื บหน้ากรณี พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิ ตร ผบช.ภ.1 พ.ต.อ.วิทิต จันทร์เอี่ยม ผกก.สส.ภ.1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

กองพิสู จน์หลักฐ าน นำใบพัดเรือสปีดโบ๊ตลำเ กิดเ หตุซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐ านได้ถอ ดไปตร วจพิสูจน์

ได้นำกลับมาประกอบกับเ ครื่องยนต์ของเรือ เพื่อจะได้นำเรือลงไปขับทดสอบในแม่น้ำเจ้าพ ระย า ต ามเส้นทาง

ที่ได้ตร วจสอบจาก GPS ของเรือนั้น วันที่ 2 มี.ค. ผู้สื่อข่ าวรายงานว่า ระหว่างที่ตำร วจกำลังจะนำเรือที่

แตงโม-นิดา พัชรวีระพงษ์ นักแสดงชื่อดังต-กเรือ ไปลอยแม่น้ำเจ้าพ ระย า ปร ากฏว่าใบพัดเรือของกล างได้

หลุ ดจ มแม่น้ำเจ้าพ ระย าหาย จากกร ณีดังกล่ าวกลายเป็นเ หตุขั ดข้องจ นทำให้ภ ารกิจการจำลองเ หตุการณ์

หยุดชะงั กลงชั่ วคราว สำหรับใบพัดที่หลุ ดห ายไปคือ ใบพัดของกล างที่ถูกถอ ดไปตร วจสอบ แต่ประกอบคืนใส่

ผิ ดด้าน ทางเจ้าหน้าที่ชี้แ จงว่า ได้เก็บหลักฐ านไปเรียบร้ อยแล้ว เดี๋ยวจะหาใบพัดใบใหม่มาใช้ทดแทน

แหล่งที่มา:matichon

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น