มีคนย อมรับแล้ว

“แอนนา ทีวีพูล” เ คลื่อนไหวแล้ว ค ดี “แตงโม นิดา” wลัดต-กเรือ 

“แอนนา ทีวีพูล” เคลื่อนไ หวแล้ว ค ดี “แตงโม นิดา” wลัดต-กเรือ มีคนรับส ารภ าพเเล้ว 1 คน หลังจาก

“แตงโม นิดา” เ กิดอุบั ติเ หตุwลัดต-กเรือสปี ดโบ๊ทกล างแม่น้ำเจ้าwระย า โดยในเวลาต่อมาสังค มก็ยังตั้ง

ข้ อสงสัยถึงสาเ หตุการเ สียชีวิ ตที่ดูไม่โ ปร่งใส ในขณะที่เหล่ าแฟนคลับก็ได้แห่วางช่ อดอ กไม้อาลั ย

“แตงโม นิดา” ที่ท่าเรือพิบูลย์สงคร าม 1 เป็นครั้งสุดท้าย เเละในเวลาต่อมา “หม อของขวัญ” นั้นได้ประก าศชัด

กล างไ อจี หลังมีหลักฐ านใหม่ มั ดตัวค ดี “แตงโม นิดา” wลัดต-กเรือ โดย “หม อของขวัญ” ได้โwสต์ระบุข้อความ

ว่า ขออภั ยทุกๆสื่ อโดยเฉพาะทีวีพูลนะคะ สัมฯไม่ได้แล้ว มีหลักฐ านใหม่ หม อพูดอะไรไ ม่ได้แล้ว ที่เคยชื่ออะไร

ยืนยันมาตลอ ด อาจจะไม่ใช่แบบที่คิดแล้ว อาจจะwลิก หม อบอกตลอ ดนะเรื่องนี้เหมือนโ ควิ-ด หม อพูดได้ต าม

ข้อมูลที่มีอยู่ ณ วันที่พูด ไม่พูดแต่ไม่ได้หม ายความว่าหยุดนะคะ ความยุ ติธ รรมต้องเ กิด ขอให้รู้ว่าหม อทำทุก

อย่ างเพื่อโมนะคะ เเละล่ าสุด “แอนนา ทีวีพูล” เคลื่อนไ หวแล้ว ค ดี “แตงโม นิดา” wลัดต-กเรือ

มีคนรับส ารภ าพเเล้ว โดย “แอนนา ทีวีพูล” ก็ได้โwสต์ระบุข้อความว่า วันนี้รอฟังข่ าว รอตำร วจแถล งนะคะ

มีคนดี1คนเ กิดขึ้นแล้ว ท่ ามกล างชาวเ น็ตที่เข้ามาคอมเ มนต์อย่ างมากมาย

ชาวเ น็ตที่เข้ามาคอมเ มนต์อย่ างมากมาย

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น