“พชร์ อานนท์” ขอส าปส่งถ้าห ากมีคนทำ

“พชร์ อานนท์” ขอส าปส่งถ้าหากมีคนทำ “แตงโม นิดา” ให้เ สียชีวิ ตจริง พร้อมบอกรู้นิสั ยแตงโมไม่เอาไว้แน่ภายใน 7 วัน

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่สะเ ทือนใจใครหลายคนๆหลังวงการบันเทิงสูญเ สีย แตงโม นิดา หลังwลัดต-กเรือสปี ดโบ๊ดกล างแม่น้ำ

เจ้าwระย า โดยทางด้านมู ลนิธิกตัญญูได้รับแจ้งว่ามีคนwลัดต-กแม่น้ำเจ้าwระย า ช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. บริเวณท่าเรือ

พิบูลสงคร าม1 ใกล้สะพานwระราม 7 จ.นนทบุรี โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งชุดประดาน้ำเร่งค้นห า แตงโม นิดา ทั้งวันทั้งคืน

ซึ่งก็มีทั้งทางด้านเจ้าหน้าที่มู ลนิธิกตัญญูและทีมง านจิ ตอาสาเร่งค้นห าอย่ างหนัก และหลังจากที่ทำการค้นห า

นานกว่า 40 ช.ม. เจอ แตงโม นิดา ร่-างลอยขึ้นมากล างแม่น้ำเจ้าwระย า ซึ่งหากจากจุดท่าเรือพิบูลสงคร าม 1

ที่ต กในตอนแรกไม่มากนัก จากนั้นทางด้านก ู้ภั ยจึงได้เข้าไปตร วจสอบทันทีและพบว่าเป็นร่-างของ แตงโม นิดา

จริงๆเนื่องจากชุดที่ใส่เป็นชุดเดียวกันกับภาพครั้งสุดท้ายที่ปร ากฏในโลกออนไ ลน์ โดยมีทางด้าน ไทด์ เอกพันธ์

เป็นคนนำร่-าง แตงโม นิดา ขึ้นมาบนฝั่ ง เป็นที่ทราบกันดีว่าค ดีการเ สียชีวิ ต แตงโม นิดา พบเ งื่อนงำอยู่หลาย

อย่ าง ที่ดูเหมือนว่าจะไม่ชัดเจ น รวมถึงแ ก๊งเพื่อนแตงโม ทั้ง 5 คน ที่ล่องเรือไปด้วยกัน ที่ทางด้านชาวเ น็ตก็ยัง

ขอบคุณรูปภาพ:รายการ โหนกระแ ส

สงสัยอยู่บนเรือเ กิดอะไรขึ้นหรือไม่ ถึงแม้ว่าทั้ง 4 คนจะเดินทางมาชี้แจงผ่านรายการโหนกระแ สแล้ว แต่กลับ

กลายเป็นว่ายิ่งทำสังค มจับผิ ดเรื่องร าวต่ างๆอย่ างมากมาย ล่ าสุดทางด้าน พชร์ อานนท์ ซึ่งอดี ตเคยมีปัญห า

กับ แตงโม นิดา แต่ภายหลังก็ได้มีการเ คลียร์ใ จจับมือกัน โดยทางด้าน พชร์ อานนท์ ได้ออกมาโwสต์ข้อความถึง

แตงโม นิดา ว่า เชื่ อเสมอว่าความจริงก็คือความจริง พูดกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิม แต่ความไม่จริง คือพูดกี่ครั้งก็ไม่ตรง

กันสั กครั้ง เรื่องนี้มันต้องมีเล ศนั ย โคนันทำง าน อีกทั้งทางด้าน พชร์ อานนท์ ส าปส่งคนทำ แตงโม นิดา เ สียชีวิ ต

ขอบคุณรูปภาพ:รายการ โหนกระแ ส

โดยได้ออกมาโwสต์ถึงประเ ด็นการเ สียชีวิ ตของ แตงโม นิดา ในครั้งนี้ว่า เ ชื่อว่า ถ้าเรื่องแตงโมเป็นจริงอย่ าง

ที่ทุกคนค-าดเดา แตงโมไม่เอาไว้แน่ เพราะนิสัยนางเท่าที่รู้จักมาพอๆกันกับเรา ภายใน7วัน แตงโมไม่เอาไว้แน่ ใช่มั้ยโม…

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น