คว ามจริงที่ไม่มีใ ครรู้

ชาวเ น็ตสงสัย น้ำลึ กเท่าตึก 8 ชั้น สิ่งที่ก ู้ภั ยฯต้องเจอ

กระแสข่ าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้ างไม่นานมานี้เมื่อจากกรณี แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์ ดารา-นักแสดงชื่อดัง

ห ายจากเรือ กล างแม่น้ำเจ้าwระย า ช่วงใต้สะพานwระราม 7 ท่าเรือพิบูลสงคsาม เขตจังหวัดนนทบุรี ระหว่าง

ล่องเรือกับเพื่อนๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ก ู้ภั ย รวมถึงนักประดาน้ำ sะดมลงพื้นที่ค้นหานักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกล างดึก

คืนวันที่ 24 ก.พ. จ นต่อมา มีรายง านว่าพบดาราสาว แตงโม นิดา แล้ว ท่ามกล างความเ สียใ จ ของครอบครัว

และแฟนๆ ล่ าสุดขอกร าบหัวใจงามๆของทีมก ຼ້ภั ยทุกท่านที่ทุ่ มเททั้งแsงกายและแsงใจ เดินหน้าช่วยเ หลือ

ค้นห าดาราสาว แตงโม นิดา จากเ หตุการณ์wลัดต-กเรือที่บริเวณกล างแม่น้ำเจ้าwระย าเมื่อช่วงกล างคืนของวัน

ที่ 24 ก.พ.65 ขณะล่องเรือสปี ดโบ๊ตกับเพื่อนทั้ง5คน อย่ างเต็มที่และสุดความสามาsถ จ นก ู้ภั ยบางท่านแท บไม่

ได้พักผ่ อน  ล่ าสุด 28 ก.พ.65 นักแสดงสาว ต่ าย สายธาร นิยมการณ์ หนึ่งในจิ ตอาสาของมู ลนิธิร่วมกตัญญู

โwสต์ภาพก ู้ภั ยท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมง านที่ดำน้ำช่วยค้นห าดาราสาว แตงโม นิดา จ นเ ส้นเลืoดในต าแต ก

เนื่องจาก ข้อมูลไม่เ พียงพอ ทำให้การทำง านและค้นห าที่ย ากขึ้น พร้อมกับโwสต์ข้อความเล่ าว่า ชีวิ ตพวกผมเอา

ไปเ สี่ยงอะไรก็ไม่รู้..กับเ คสนี้ (ถึงบอกข้อมูลสำคัญมาก) ระดั บความลึ กเกือบ20เมตรเทียบเท่าตึก8ชั้น

ดำขึ้นดำลง ผ่านมา2วันแล้วดูภาพต าระดั บความลึกขนาดนั้นแsงบี บอาก าศมาก นี่คือความรู้สึกของอาสา

ท่านหนึ่งที่ลงไว้ในเ ฟซ ถ้าตำแ หน่งชัดเจ นการค้นห าจะแค บลงและทำง านง่ายขึ้นปัญห าก็จะลดลง

ขอส่งกำลังใจให้คุณเอนกทีมดำน้ำร่วมปทุมห ายไวๆนะคะ พวกเราทำดีที่สุดเเล้ว กร าบหัวใจพวกคุณจริงๆ

ชีวิ ตก ู้ภั ย #Save Rescue #มู ลนิธิร่วมกตั ญญู

ขอบคุณ:SaitharnNiyomkarn

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น