มิน พีชญา

“มิน พีชญา” เคลื่อนไหวล่ าสุด มีหน้าช า หลัง “กระติก” ออกรายการโ หนกระแ ส

ล่ าสุดนางเอกสาวอย่ าง “มิน พีชญา” นั้นก็ไม่อยู่เ ฉย เมื่อเ คลื่อนไหวล่ าสุด มีหน้าช า หลังแ ก๊งบนเรือ

ออกรายการโ หนกระแ ส ต้องบอกว่าทางด้านของ “ไ ฮโซปอ” นั้นได้ประก าศบ วชให้ “แตงโม นิดา”

ช ดใช้ตร าบ-าปในใ จ โดย “ไ ฮโซปอ,จ๊อบ,กระติก,แซน” ได้มาออกรายการโ หนกระแ ส ถึงสาเ หตุการไ ข

ปริ ศนา การเ สียชีวิ ต “แตงโม นิดา” เเละมีช่วงท้ ายของรายการที่สังค มให้ความสนใจ เมื่อ “ไ ฮโซปอ”

นั้นได้ประก าศบ วชให้ “แตงโม นิดา” ท่ามกล างชาวเ น็ตที่เข้ามาเเสดงความคิดเห็นอย่ างมากมาย

ในขณะที่ “กระติก” ผู้จัดการของ “แตงโม นิดา” ก็ได้กล่ าวยืนยันว่า “ตนเองนั้นไม่เคยหล อกแตงโม

เขาคือเพื่อนหนูจะหล อกทำไม หนูไม่เคยหล อกเพื่อน ช วนไปเ ที่ยว ไปลงเรือ มีหลักฐ านแค่ไม่ได้เอามา

ให้ใครดู ไม่ได้เอาเพื่อนไปเป็นเ ด็กเอนเ ตอร์เทน” ล่ าสุดนางเอกสาวอย่ าง “มิน พีชญา” นั้นก็ไม่อยู่เฉย

เมื่อเ คลื่อนไ หวล่ าสุด มีหน้าช า หลังแ ก๊งบนเรือ ออกรายการโ หนกระแ ส  โดยง านนี้ “มิน พีชญา”

ก็ได้โwสต์ระบุข้อความว่า “ผู้จัดการดาราที่ดีคือผู้จัดการที่ไม่ทิ้ งเราเวลาที่เราเจอความลำบ ากที่สุดค่ะ​”

ท่ ามกล างชาวเ น็ตที่เข้ามาเเสดงความคิดเห็นอย่ างมากมาย

ขอบคุณ:โ ห น ก ร ะ เ เ ส

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น