ห นูน้อยก รรมกรวั ย 10 ขวบ

ห นูน้อยก รรมกรวั ย 10 ขวบ

เปิดเรื่องsาวน้องต าลห นูน้อยวั ย 10 ขวบกับชีวิ ตที่ต้องดิ้uร นตั้งแต่แบเบาะ เ กิดจากแม่ที่ท้ องไม่พร้อม

แต่ยังโ ชคดีได้ก รรมกรใจบุญรับมาชุ บเลี้ยงประหนึ่งบุตsแท้ๆเธอจึงช่วยเหลือง านทุกอย่ างด้วยความกตั ญญู

ภูมิใจที่แบ่งเบาภาร ะแม่ได้ โ ชคชะต านำพามาเป็นคร อบครัวเดียวกัน รู้สึกดีใจและภูมิใจที่แบ่งเบาภาร ะแม่

ได้บ้างก ลัวว่าแม่จะเ หนื่อยลำบ ากหนูจะหาตั งค์มาช่วยแม่ สู้ค่ะไม่เคยท้ อต าล-เ พชรไพลิน เ พ็งอุดม


สาวน้อยวั ย 10 ขวบ กล่าวกับผู้สัมภ าษณ์ด้วยรอยยิ้มและแววต าอันใสซื่อ ถึงความรู้สึกที่มีต่อ หนึ่งฤทั ย ไ พรศรี

หญิงผู้ประกอบอาชี พก รรมกร วั ย 49 ปี ที่เลี้ยงดูฟู มฟักต าลมาตั้งแต่ยังเป็นท ารกมาจนถึงปั จจุบัน เมื่อเติบโตขึ้น

ต าลต้องแ บกภาร ะหลายอย่ างที่ดูจะเกินตัวตั้งแต่อายุยังน้อย ไม่เคยดูด าย ด้วยหวังเพียงได้แบ่งเบาภาร ะแม่ เธอ

ไม่เคยท้ อ อีกทั้งยังเต็มใจที่จะทำ เพราะรู้ดีว่าผู้หญิงคนนี้สำคัญกับเธอขนาดไหน แม้ว่าคำว่า แม่ ที่เธอเอ่ยถึงนั้น

จะไม่ใช่แม่ผู้ให้กำเ นิดก็ตาม หนึ่งฤทั ย เล่าย้อนกลับไปก่อนที่สาวน้อยจะลืมต าดูโลกว่าผู้เป็นแม่แท้ๆ ของต าล

ไม่มีความพร้อมที่จะเลี้ยงดู ด้วยความสงส ารท ารกที่ไม่รู้เดียงส า จึงตัดสินใจที่จะรับเลี้ยงเอง ตอนนั้นแม่ไปทำงานที่

ปร ะจวบฯ แล้วไปมีแฟน หลานของแฟนเขาท้ องไม่พร้อม เขายังไม่อยากมีบุ ตรก็เลยบอกเขาว่า ท้ องใหญ่ขนาดนี้แล้ว

ไปเอาออกก็เ สี่ยงหลายอย่ าง แล้วน้องก็เ กิดมาแล้ว น้องไม่รู้เรื่อง อย่ าเอาออกเลย เดี๋ยวคล อดแล้วน้ารับเอง เวลาผ่านไป

จนต าลอายุได้ 2 ขวบ เธอก็ได้เ ลิกร ากับแฟนหนุ่ม และพาสาวน้อยย้ ายกลับมาทำงานที่บ้านเ กิดในจังหวัดก าญจนบุรี

ด้วยฐ านะที่ย ากจ นและเรียนไม่สูง จึงไม่มีทางเลือกในการปร ะกอบอาชี พมากนัก การเอาแ รงงานเพื่อแ ลกตั งค์ จึงเป็นสิ่งที่

เธอเลือกทำเพื่อเลี้ยงชี พทั้งสองพักอ าศัยในบ้านเ ช่าหลังหนึ่งหลังจากต้องย้ ายที่อยู่ไปมาหลายแห่ง เพราะอาชี พที่แม่ทำต้องย้ ายสถานที่ไปเรื่อยๆ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *